úterý 9. dubna 2013

Obecní knihovna plná akcí

Možná trošku v "závětří" a bez velké publicity pracuje Obecní knihovna v Božicích. Podíváte-li se však na webové stránky, zjistíte, že její činnost a aktivity jsou možná bohatší než kdy dříve. Pravidelné čtenáře asi napadne, proč jsem si vzpomněl na obecní knihovnu. Ano, přesně tak: Je to v souvislostí s knihovnicí, která kdysi vtiskla obecní knihovně výraznou tvář a na niž už se dávno zapomnělo, na paní Boženu Luckou. Pokusíme se tento dluh splatit a ve spolupráci s vedoucí knihovny Simonou Juhaňákovou to postupně napravíme a historii božických knihoven důkladněji zmapujeme.
Kdysi známý Březen - měsíc knihy, byl i letos vrchovatě naplněn mnoha akcemi. Vše bylo pod pláštíkem projektu Březen měsíc čtenářů 2013. Byli vyhlášeni vítězové soutěže O nejhezčí čtenářský deník, probíhal týden čtení aneb Čtení sluší každému, byli oceněni nejlepší dětští čtenáři roku 2012 a konala se tři výtvarná odpoledne.
Bohatý na akce je však i měsíc duben. právě před týdnem -3.4.2013 - proběhlo Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Na webu se k tomu uvádí: Ve středu 3. dubna 2013 jsme v knihovně prožili slavnostní dopoledne. Děti z první třídy ZŠ Božice byly pasovány na čtenáře knihovny. Nejdříve musely splnit zkoušku  – měly za úkol přečíst kousek textu, a také  složit slavnostní slib. Potom je pan starosta pasoval mečem na čtenáře.  Děti dostaly na památku pěknou knihu, pexeso a pamětní list.
V pátek 5.4.2013 pak proběhla oblíbená Noc s Andersenem. I k této akci se na webu obce dočteme, že "V pátek 5. dubna 2013  proběhla v knihovně Noc s Andersenem. Spalo tu 11 dětí. Pozvala jsem si na pomoc čarodějku Dobrodějku, která přijela se svými dvěmi pomocnicemi. Společně jsme si vyrobili jmenovky ve tvaru ruky, potom jsme vyvolali ducha H. CH. Andersena, který nám zanechal dopis, ve ktrém vzpomněl na ilustrátorku Helenu Zmatlíkovou. Po večeři děti plnily úkoly, vyrobily si kouzelnické hůlky, kreslily obrázek na téma knih Heleny Zmatlíkové, četli jsme, soutěžili v letu na koštěti, v hodu ohnivou koulí a potom jsme hledali poklad. Také jsme navrhovali a vyráběli klobouky a po jedné hodině v noci jsme šli spát. Ráno po osmé hodině se děti rozešly domů.".
Bohatý fotomateriál z akcí si můžete prohlédnout na http://www.bozice.cz/knihovna-2/aktuality-a-akce/.
                                Ladislav NevrklaŽádné komentáře:

Okomentovat