čtvrtek 18. dubna 2013

Regionem klidu a pohody. I přes Božice

Říká se, nikdy není pozdě a tak až s téměř měsíčním zpožděním můžu podat informaci o zajímavé akci. Podrobnosti jsem se dozvěděl z úterního týdeníku Znojemsko. Jednalo se o společné setkání zástupců mikroregionů Hrušovansko a Land um Laa dne 27.3.2013 v Božicích.
Starosta Laa a.d.Th. Manfred Fass se v článku velmi pochvalně vyjádřil o intenzivní desetileté spolupráci obou mikroregionů a společně s hostitelem, božickým starostou Karlem Halou, představil nový turistický materiál nazvaný "Hrušovansko a Land um Laa, 2 sousedé, 2 regiony, 2 země", který byl vydaný v rámci projektu Společná prezentace prostřednictvím katalogů v roce 2013 a najdete ho na každém obecním úřadě nebo v obecní knihovně členských obcí.
Mně osobně zaujalo několik námětů, které možná s touto spoluprací souvisejí jenom částečně, okrajově nebo pouze myšlenkově.
Začnu od povzdechnutí starosty M. Fasse: "Naším úkolem je, aby se setkávali nejen představitelé regionů a obcí, ale i jejich občané." To má pan starosta stoprocentní pravdu. Dokud budou společné akce vyhrazené pouze "elitě" a nestanou se normální běžnou součástí společenského života každé jedné konkrétní obce, do té doby to bude stále "studeně akademická" spolupráce.
Osobně přitom vím, že doba již nazrála a změnila se natolik, že se běžného každodenního "setkávání a potkávání" vůbec, ale vůbec nemusíme obávat. Jedinou výraznou bariérou podle mého názoru zůstává jazyk!!! Jak jinak se ale chceme naučit cizí jazyk používat, než v běžném kontaktu?! Nemyslete si, našim rakouským přátelům je to stejně "nepříjemné", že neumějí česky, jako nám, že neumíme německy. Pan starosta Fass to říká jasně: "Bylo by pěkné, kdyby za dalších deset let mluvili všichni obyvatelé obou mikroregionů oběma jazyky!" To by fakt bylo pěkné. Ovšem obecnou proklamací toho stěží dosáhneme. Pokud chceme něco změnit, musíme začít pěkně každý u sebe. Vstřícný krok by k tomu ale mohly udělat i obce obou mikroregionů. Protože si pamatuji jak počátky spolupráce (za Božice Ing. Čurda, za Hevlín p. Vlna atd.) a pamatuji si taky velmi zajímavou spolupráci Břežan (vše díky osobní angažovanosti starosty J. Rebendy) s Grossrussbachem (ten není v mikroregionu Land um Laa) a Stronsdorfem, moc bych se přimlouval, aby starostové jednotlivých obcí navázali spolupráci "obec - obec". Odtud se dá vyjít a pak to bude mít smysl. Pak se taky může naplnit přání pana starosty Fasse. Hrušovanských obcí je 14, Lávských 11. Zkusme tu navázat kontaktní nitky. Je to výzva nejen pro starosty!

                                                                         Ladislav Nevrkla
Žádné komentáře:

Okomentovat