středa 10. dubna 2013

Příliš emotivní zastupitelstvo. Že by kvůli změně územního plánu? (akt. 11.4.)

Kdo tentokrát nepřišel na zasedání zastupitelstva, nepochopí! Plné dvě hodiny jsme byli masírování zespodu ze shora, zepředu zezadu. A jelikož nejsme "místní Blesk", jak prý prohlásil jeden vážený zastupitel během zasedání, tak si na reportáže z 16. zasedání počkejte. Raději doporučuji video ze svatby. To je alespoň upřímné a přátelské. Bez falše, sprostoty a hany.
Zkuste tipovat, na co se tentokrát na zasedání zastupitelstva nejvíc čekalo? Ale ano, máte pravdu: nejočekávanějším bodem programu bylo veřejné projednání návrhu změny č. 3 územního plánu obce Božice. Na to jsme byli skutečně všichni zvědaví a chtěli jsme na vlastní oči vidět a na vlastní uši slyšet, jak nám bude představena a vysvětlena. Ing. Krátká a Ing. arch. Poláček z odboru územního plánování ve Znojmě byli dobře připraveni a svou roli zvládli. Vysvětlili nám, že mírné zpoždění ve zpracování a předložení návrhu bylo způsobené probíhajícími úpravami katastru a tak se čekalo na výsledné JPÚ a novou katastrální mapu.
V reálu se jedná o 6 lokálních dílčích změn, které všichni přítomní přijali téměř bez dotazů a bez výhrad. Každý božický občan však může do 7 dnů - do 17.4.2013 - podat k návrhu připomínky a každý vlastník dotčené nemovitosti či pozemku námitky. Po uplynutí této doby bude záměr dokončen a poté se po projednání v zastupitelstvu stane opatřením obecné povahy a začne platit.
Změna č. 3 ÚP se týká těchto 6 změn:
Změna 3/1: Plocha sklepní uličky u Borotic - regulativy umožní udržovat,opravovat a stavět zde sklepy a dělat zde aktivity týkající se výroby a prodeje vína
Změna č. 3/2: Část plochy bývalé školní zahrady - v proluce mezi Kunovými a bývalým plotem oddělujícím školní zahradu od bývalých učitelských zahrad (donedávna tam stávala králíkárna a dvorek p. Peterky) se stane plocha pro bydlení, tj. pro výstavbu rodinných domků. Touto změnou se neřeší, kolik domků zde bude stát, každopádně budou odstraněny stávající porosty a stavby bez základů
Změna č. 3/3: Plocha areálu bývalé křídlovické kovárny se stane plochou pro technické zázemí obce a může zde vzniknout třeba sběrný dvůr, po němž občané obce dost hlasitě volají (viz anketa na www.bozice.cz)
Změna č. 3/4:  plocha za Landem, bývalé pozemky firmy Pegas, se stane plochou pro výrobu. Doplňuje již existující výrobní zóny Landproducktu. Zde padaly jediné obavy a dotazy: nesmí zde stát bioplynka, nesmí zde stát nic, co zapáchá
Změna č. 3/5: Plocha pro rekreaci a pro využití chovu koní - legalizace koňské farmy za Barabou, v sousedství údolí Lásky
Změna č. 3/6: Plocha pro vybudování rybářského přístřešku u Božického rybníka. Je tam ochranný koridor a pásmo břehu, proto je stavba dál od vodní plochy. Vznikající stavba je povolená a je již v souladu s touto změnou.

Tento návrh změny územního plánu nedefinuje žádné veřejně prospěšné stavby, a proto se dá předpokládat, že nebudou vzneseny žádné připomínky, ani žádné námitky a že bude posléze schválená a vstoupí brzy v platnost.

                                                                     Ladislav Nevrkla             Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat