pondělí 6. dubna 2015

Jak vypadaly vinohrady v Božicích před 250 lety

Součástí katalogu k letošní výstavě vín XIV. Božický košt 2015 je i průvodní příspěvek Elišky Leisserové Jak vypadaly vinohrady v Božicích před 250 lety.
Jak tedy vypadaly božické vinohrady v dobách vlády osvícené císařovny Marie Terezie a později jejího syna Josefa II.? Badatelce Elišce Leisserové se podařilo získat rukopisný pramen ze 40. let 19. století, který byl zpracován v rámci příprav tzv. stabilního katastru a při reorganizaci pozemkové daně v habsburské monarchii.
Pro každou katastrální obec byl vypracován vceňovací operát primárně obsahující ekonomické údaje a sekundárně také některé informace o obyvatelstvu, konání trhů v okolí ... V každém svazku je uvedena stručná charakteristika lokality a definovány ekonomické a sociální poměry obce, nechybí ani důležité bonitace půdy. Vceňovací operáty vycházely především z výměry a čistého výtěžku z polnosti. Vše měl na starosti vceňovací komisař společně s hospodářskou a lesní komisí.
Vceňovací komisař taktéž zaznamenal frekventované odrůdy révy vinné, které se na místních viničních tratích pěstovaly nejhojněji. Jednalo se o smíšené výsadby převážně bílých odrůd, mezi nimiž dominovalo veltlínské zelené s Ryzlinkem vlašským a Elblingem. Zatímco první dvě odrůdy patří i dnes k velmi rozšířeným  - na letošním koštu bylo 22 vzorků Veltlínského zeleného a 17 vzorků Ryzlinku vlašského  - starobylou odrůdu Elbling dodnes pěstují už jenom v Německu, nejvíce ve vinařské oblasti kolem řeky Mosely. V archiváliích najdeme označení Mehlwei, jež je synonymem Elblingu. Do češtiny se nejčastěji překládá jako Běloočka či Běl velká. Pěstovaly se i modré odrůdy vinné révy, ale bez uvedení přesných odrůd.
Na jedno jitro (cca 0,5 ha) vinice se počítalo v Českých Křídlovicích se 7 000 hlavami, v Božicích dosahovala výsadba 8 000 hlav vinné révy. Z jednoho jitra bylo průměrně 18 věder (cca 1 000 litrů) vína. V dokumentech najdeme též náklady vinaře od založení vinohradu až do doby, kdy začal rodit.
Vinohrady bývaly v té době využívány střídavě, proto v archiváliích najdeme dochované označení Wechselweingärten. Pozemek byl 11 let využíván jako pole a 25 let byl osázen vinnou révou. Těchto 25 let se dělilo na dvě období: první tříleté období začínalo zakládáním vinohradu, druhé nastávalo od první panenské úrody, jež nastávala po zmíněných třech letech.
Vinohrady byly stejně jako ostatní polnosti rozděleny do tří bonitačních tříd. Vinohrady v Božicích i Českých Křídlovicích, podobně jako pustina Křížkovice v Božicích a pustina Petrovice v Českých Křídlovicích náležely dle oceňovacího komisaře do těch méně kvalitních a méně úrodných.

                        Eliška Leisserová (a -lan-)

Žádné komentáře:

Okomentovat