středa 11. listopadu 2015

Zdraží se stavební místa. Stavět se bude v prolukách

Uprostřed ulice Nad Farskou zahradou
se dokončují dva krásné domy. V proluce
po zbořeninách ...
Nějak skoro bez povšimnutí číhá na nové stavebníky od Nového roku změna, která zdraží výstavbu nových rodinných domků o tisíce. Až dnes jsem narazil na příspěvek starostky nedaleké obce Jevišovka paní Bošiakové, která na tuto skutečnost upozorňuje.

Pak už jsem si to dal rychle do souvislosti s velkým zájmem o koupi stavebních parcel v hlavním městě našeho mikroregionu Hrušovanech nad Jevišovkou, kde lidé v minulých dnech neváhali nocovat před budovou Městského úřadu, aby na ně došla řada. Tento přístup sídel považuji za velice dobrý a prozíravý, který se obcím a městům vrátí v nárůstu počtu obyvatel daného sídla a s tím spojených vyšších finančních zdrojů. Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek právě na taková sídla jako jsou Božice či Jevišovka i Hrušovany n. J. myslel, když navrhl a prosadil změnu rozpočtového určení daní. Proto mají naše sídla plnější obecní pokladny. To bohužel současný ministr A. Babiš dělá všechno proto, aby penězovod do obcí přiškrtil. V tomto duchu je i připravovaná kontroverzní elektronická evidence tržeb, která bude pro celou řadu menších podnikatelů likvidační a konečný efekt, o němž současný ministr tak rád mluví, nepřinese.

Co tedy bychom měli vědět:
Z vyjádření paní starostky z obce Jevišovka Boženy Bošiakové: V současné době prodáváme pozemek pro výstavbu v ceně 120 Kč/m2. Novelou zákona o ochraně půdního fondu se cena pod stavbou prodražuje o dalších 150 Kč/m2 (poplatek za vynětí z půdního fondu v našem katastru). Je pravda, že 10 % z tohoto poplatku jde do rozpočtu obce, ale toto je podpora výstavby? Co ještě má obec udělat proto, aby udržela své mladé občany v obci?
V současné době již je znát stagnace zájmu o stavební parcely a pokud se něco nezmění, je možné, že v budoucnu budeme na stavebních parcelách, do kterých obec vložila spoustu peněz, jen sekat vysokou trávu. 

V Božicích v současné době prodáváme pozemek pro výstavbu za 200 Kč/m2. Kolik bude stát po 1.1.2016, o tom rozhodne božické zastupitelstvo.

Byl jsem nějak přesvědčen, že v Božicích se stále hodně staví, ale byl jsem upozorněn jedním zastupitelem, že už to taková sláva není. Taky jsem si vzpomněl na slova pana starosty na jednom letošním zastupitelstvu, že počet obyvatel obce k 1.1.2015 mírně klesl (tuším o 10 osob), což je poprvé v novodobé historii. A taky mi přišla na mysl otázka týkající se plánovaných stavebních ploch za klášterem - od současné nové zástavby nad DPS až k panelce. Co brání tomu, aby se zde prodávaly stavební parcely? Nezájem stavebníků?
Nedávno jsem projížděl Novým Šanovem, teď čtu a slyším o situaci v Hrušovanech n. J. myslím, že tam bychom si měli brát příklad. Nikoliv třeba v Miroslavi, kde nová výstavba prakticky neexistuje a počet obyvatel trvale klesá. Dnes už je pod třemi tisíci.
Jinak ale i v Božicích se staví v prolukách uvnitř obce, což by se dalo doložit na nejméně deseti příkladech.

Podle Ekonomického deníku má být od začátku roku 2016 prodej stavebních pozemků zatížen daní z přidané hodnoty ve výši 21 %.  Výstavba rodinných domů tak bude u nás zatížena daněmi a poplatky jako dosud nikdy.

A z vyjádření Ministerstva životního prostředí:
„Pravdou je, že ke změnám týkajícím se odvodů za bytovou výstavbu nebylo ve vládě námitek. Ročně totiž mizí přes 500 hektarů zemědělské půdy pod bytovou výstavbou převážně na zelené louce (pro srovnání pod průmyslovými stavbami – u těch je to okolo 350 ha ročně). Proto bylo po dvaceti letech platnosti zákona nutné zohlednit tuto skutečnost vývoje u bytové výstavby a regulovat úbytek půdy pod výstavbou na zelené louce.

Cílem MŽP i celé vlády je směřovat bytovou výstavbu do zastavěných ploch obcí. Proto je v zákoně výjimka, která stanovuje, že v prolukách v zastavěném území obcí do velikosti půl hektaru se žádný odvod za vynětí ze ZPF neplatí. 
 Dále platí, že odvody se platí pouze za zabetonovanou plochu, tzn. ne za plochu, kde bude např. zahrada u rodinného domu. V případě, že chce jednotlivec pro svůj vlastní užitek znehodnotit ornou půdu patřící celé společnosti, musí za to odvést společnosti adekvátní náhradu. Částka okolo 1500 Kč/m2 platí pro nejkvalitnější půdu v chráněných územích ČR! 

U méně kvalitních půd v nechráněných oblastech je částka řádově nižší a to od 3 Kč za ty méně kvalitní půdy, do 180 Kč za m2 za u té nejkvalitnější, tzn. u standardního domku o 100 m2 zastavěné plochy by v takovém případě odvod za vynětí na kvalitní orné půdě dosahoval max 18 tisíc Kč, spíše méně.  Pravidla pro výpočet odvodů jsou stanovena přímo zákonem.“ 

Žádné komentáře:

Okomentovat