čtvrtek 11. listopadu 2010

K věci: Zamyšlení nad Novinami Niva

Nevím vlastně, jestli jsem něco očekával od prvního povolebního vydání Novin Niva (NN 5/2010). Jestli ano, pak bylo moje očekávání naivní, marné a zbytečné.
Do očí bijící zneužití Novin Niva č. 4/2010 těsně před volbami jako by nebylo. Nepravdivý, falešný a prázdný anonymní článek jakési paní E. Š. – prý Evy Špaténkové – působí doopravdy jako špatný vtip. Očekával jsem od hlavní redaktorky NN Růženy Barákové v následujícím čísle NN 5/2010 omluvu. Co myslíte: byla nebo nebyla? Očekával bych i něco víc. Nebylo nic.
Nová obecní zastupitelstva by měla situaci v tomto médiu projednat, zvážit a zaujmout jasné stanovisko, jak dál. Já tady od toho nejsem. Nejsem ani na Novinách Niva nijak závislý. Jako svobodný novinář píšu, kam chci a kde jsou ochotni se mnou spolupracovat. Na úrovni, bez podrazů a nadřazenosti.
Byly doby, kdy jsem jako redaktor Novin Niva objížděl starosty a dávali jsme aktuální zprávy dohromady společně. Zvlášť rád vzpomínám na spolupráci s Karlem Ondráčkem, Josefem Rebendou, Zdeňkem Bobokem či Milanem Sedlačíkem, ale i s předchůdci těchto i jiných starostů, Františkem Vérostou, Jiřím Zuzaňákem nebo Matoušem Bartolčicem. Bohužel, v Božicích jsem měl po dobu fungování NN pouze jediného super spolupracovníka, a tím byl Marek Klíč. Už jsem tady o tom jednou psal. V současné době spolupracuji s Jarkou Hudcovou. Myslím, že jsme se vždycky dobře domluvili. Tady nevidím žádný problém.
Jsou občané, kteří si na Novinách Niva cení toho, že dostávají informace i z okolních obcí v jednom médiu, jsou jiní, kteří říkají, že tam není co číst. Co člověk, to názor. Možná by nebylo od věci, aby se v jednotlivých obcích uspořádala anketa, zda si občané tuto tiskovinu přejí a jak by si ji představovali po obsahové stránce. Osobně jsem přesvědčen, že se dosavadní formát Novin Niva vyčerpal a tyto noviny již delší dobu neplní zcela svůj účel, pro který byly zřízené. Možnosti budoucího řešení vidím tři:
1)      Zachovat Noviny Niva, ale dát jim nový obsah i periodicitu – reálně to vidím tak na 3-4 čísla ročně.
2)      V obcích vydávat místní zpravodaj – v těch menších možná občasník, který si vytisknou a rozmnoží sami, tak jako to dělají desítky malých obcí – který by každá domácnost dostávala zdarma. Byly by tam především informace z obecních orgánů (obecní úřad, obecní zastupitelstvo, rada obce, výbory a komise, příspěvkové organizace), dále informace spolků a občanských sdružen i jiné aktuální občanské aktivity. Reportáže z akcí, rozhovory a jiné obrazové materiály by právě mohly být v Novinách Niva 3x za rok. Ať i u sousedů vidí, co se u nás děje důležitého a zajímavého.
3)      Možnost třetí, z mého pohledu nejzajímavější. V rámci mikroregionu Hrušovansko vydávat společné noviny, tak jako to dělají jiné mikroregiony s periodicitou max. 6 čísel za rok. A opět: každá obec by si vydávala podle svého uvážení svůj místní aktuální zpravodaj, a to nejdůležitější a nejzajímavější ze života své obce by publikovali ve společných novinách Hrušovansko. Jejich název bych navrhoval Hrušovansko a centrem vydávání by jednoznačně mělo být Informační centrum mikroregionu v Hrušovanech n.Jev. Myslím, že je to formát odpovídající dnešní době a dnešním potřebám.

Tak tyto tři varianty jsou na stole. Pokud převáží názor, že je vlastně všechno v pořádku a nic podstatného není třeba měnit, pak prosím, nechť obecní zastupitelstva činí to, co považují za správné. Pokud budou mít zájem upevnit spolupráci v rámci mikroregionu Hrušovansko, určitě bude vhodné zamyslet se i nad novými možnostmi.
                                                                                                     Ladislav Nevrkla


Žádné komentáře:

Okomentovat