čtvrtek 18. listopadu 2010

Volby: Zamyšlení nad volebním systémem


Letošní komunální volby opět ukázaly, že volební systém uplatňovaný v těchto volbách již od roku 1990 je dávno překonaný a především – byť se podle něj volilo pošesté – většinou voličů není správně pochopený.
To základní nepochopení spočívá v tom, že voliči mají nesprávný dojem, že v těchto volbách se volí osobnosti bez ohledu, na které kandidátce kandidují, a nikoliv volební strany, tak jak je tomu třeba při volbách do Poslanecké sněmovny nebo při krajských volbách. Základem takové volby je pak křížkování jednotlivých kandidátů. Letošní božické volby však ukázaly, jak se má i v těchto volbách hlasovat. Jestliže chcete, aby uspěl konkrétní kandidát, nestačí dát mu hlas - (preferenční) křížek. Aby byla jeho šance výrazně větší, je třeba zaškrtnout celou kandidátku a ty ostatní kandidující strany „nechat ležet“. Proto, aby byl kandidát zvolen, musí totiž  nejdříve jeho strana získat mandát a tento mandát se vypočítává z celkového zisku konkrétní volební strany. V letošních volbách tuto zásadu pochopili pouze voliči volební strany SPOLEČNĚ PRO BOŽICE, kteří ve většině případů zaškrtli křížkem celou kandidátku (sem tam ještě zakřížkovali nějakého dalšího kandidáta z jiné strany). V celkovém součtu tak získala kandidátka SPOLEČNĚ PRO BOŽICE více než 2,5krát více hlasů než druhá v pořadí VOLBA PRO BOŽICE. V praxi to pak znamenalo, že prvně jmenovaná získala 6 mandátů a druhá pouhé dva. Podobně na tom byly další dvě volební strany a tři zbývající získaly po mandátu, neboť i výrazně nižší volební zisk jim na tento mandát stačil. To jen na vysvětlenou, jak je možné, že se do zastupitelstva dostal třeba kandidát se ziskem 80 hlasů a kandidát s 211 hlasy se do zastupitelstva nedostal. Ale o tom až zase za 4 roky!
Dnes bych se ještě rád zastavil u jiného fenoménu, a to je způsob volby starosty, místostarosty, členů rady a předsedů a členů výborů. V Božicích jsou již tradičně předkládány obě varianty. Vítězné uskupení „ProBožice“, které disponovalo 8 hlasy (tedy nadpoloviční většinou), navrhovalo volbu veřejnou (tento názor převážil v předvolební diskuzi), zástupci dalších 4 stran navrhovali volbu tajnou. Návrh stran „ProBožice“ podpořila v hlasování ještě zastupitelka Anna Hříbková, takže poměr hlasovat veřejně, či tajně byl 9:6. Dost jasné vyjádření demokratické volby! Bylo proto zbytečné ronit poté „krokodýlí“ slzy nad tímto způsobem volby a naprosto nedůstojné tohoto nejvyššího orgánu samosprávy označovat ty, kteří byli pro veřejnou volbu, že „hlasovali jako ovce“. Při veřejném hlasování mohli všichni přítomní sledovat, jak kdo a pro koho hlasuje, je proti němu, nebo se zdržuje hlasování. Bylo to poučné a samozřejmě, že to okamžitě vedlo ke spekulacím, proč toho ano a toho ne! Ale ani to bych nedémonizoval. Každý máme právo využít celou paletu nabídky a důvody proč? jsou pouze věcí našeho svědomí.
Každopádně všichni zvolení funkcionáři získali pohodlnou nadpoloviční většinu hlasů (minimálně 9) a už se všichni ujali svých funkcí. Emoce vyprchají a ti, kteří kalkulovali až překalkulovali, mají 4 roky na to, aby popřemýšleli, jak se na volby připravit příště. Minimálně tím, že za každým takovým zájemcem o kandidaturu bude něco pozitivního vidět. Nemusí to sice stačit, ale člověk má aspoň čisté svědomí, není-liž pravda?

                                                                                                           Ladislav Nevrkla       

6 komentářů:

 1. Dodal bych , že volební systém do zastupitelstva obcí je poměrný, volič má tolik hlasů, kolik je počet členů voleného orgánu a, na rozdíl od obvyklého poměrného systému, může jeden každý svůj hlas dát různým kandidátním listinám. Primárně se jedná o hlas pro kandidátní listinu a až poté tento hlas funguje jako hlas "preferenční".

  OdpovědětVymazat
 2. O tom, že to ani při veřejném hlasování nemusí být jednoduché, svědčí příklad Jaroslavic.
  Do poslední chvíle nebylo v Jaroslavicích jasné, kdo se stane starostou. Pomyslným jazýčkem na vahách rozhodování se stala zastupitelka Zdeňka Herkuczová. Nově zvolené jaroslavické zastupitelstvo má 13 členů - šestice stála za Petrem Zálešákem, druhá šestice za Marií Havlíčkovou. Vlastní volbě starosty předcházelo několik hlasování, například zda bude tajná, nebo veřejná. To dopadlo v poměru 6:7. Pohledy lidí v sále se při každém hlasování upíraly na Zdeňku Herkuczovou. Když došlo k hlasování o postu starosty, sál ztichl. V okamžiku, kdy dala Zdeňka Herkuszová svůj hlas Petru Zálešákovi, bylo vidět, jak si jaroslavický starosta oddechl. V tu chvíli vyrazily na povrch všechny doutnající emoce. Zastupitel Dušan Kudlík směrem k Herkuszové konstatoval, že taková osoba by neměla na obci co pohledávat, a pokračoval v emotivním projevu. Zdeňka Herkuczová oponovala, že to Marii Havlíčkové slíbila, ovšem za podmínky, že se místostarostou stane Zálešák. „Tuto variantu odmítla Havlíčková s tím, že si nedokáže představit spolupráci se Zálešákem ,“ uvedla Herkuczová. Situace Zdeňky Herkuczové byla před volbami velice těžká. Muselo jí být jasné, že ať zvedne ruku pro kohokoliv z nominované dvojice, vždy to bude špatně. Rozhodla se, jak uvedla, podle svého nejlepšího svědomí. Neměla to jistě jednoduché. Zklamala všechny, kteří chtěli vyměnit Zálešáka, a ty si proti sobě popudila. Podle mínění opozice je starosta vyhaslý a pro obec dělá málo, a proto chtěli změnu. Ovšem konstatování, že demokracie dostala v Jaroslavicích na frak, nemělo opodstatnění. Veškeré výsledky jsou výsledkem demokratického hlasování. (Znojemsko 18.11.2010). Více na http://www.znojemsko.cz/reportaze.php?idi=13485
  (lan)

  OdpovědětVymazat
 3. Tolik lidí jako ve čtvrtek v podvečer na zasedání břeclavského zastupitelstva už dlouho nebylo. Přihlíželi tomu, jak Pro Region coby vítěz komunálních voleb přišel o všechno. Město nově povede široká koalice ČSSD, ODS, KDU–ČSL, Perspektivy pro Břeclav a TOP 09.
  „Vážím si důvěry, mandát získaný v tajné volbě má velkou váhu. Zavazuji se, že ho využiji pro dobro města Břeclavi a jeho obyvatel,“ poděkoval zastupitelům po svém zvolení nový starosta města Oldřich Ryšavý z ČSSD.
  V tajné volbě získal od pětadvaceti přítomných zastupitelů sedmnáct hlasů. Vzhledem k tomu, že vedle Zdeňka Petra z Pro Regionu chyběla na ustavujícím zasedání i Alena Ďurišová z ČSSD, musel dva hlasy dostat i z opozičních lavic. Koalice totiž disponovala jen patnácti zastupiteli.
  „Nejsem překvapený. Myslím si, že tajná volba je silná právě tím, že umožňuje, aby člověk volil skutečně podle svého vědomí a svědomí, ne podle dohod a příkazů,“ komentoval to Ryšavý.“ (Břeclavský deník 19.11.2010). Více na http://breclavsky.denik.cz/zpravy_region/breclav-povede-nova-koalice-starostou-se-stal-rysa.html).
  Osobně s novým břeclavským starostou zásadně nesouhlasím: Co je to za hrdinství hlasovat v tajné volbě proti svým spolukandidátům? O vědomí a svědomí to však každopádně je. Ladislav Nevrkla

  OdpovědětVymazat
 4. V neděli 20.10.2010 si obyvatelé Bantic přímou volbou zvolí starostu. Šestičlenné zastupitelstvo obce se nemůže shodnout na muži, který povede další čtyři roky obec. V anketě, kterou zorganizoval dlouholetý starosta Bantic René Remeš (KDU-ČSL), proti němu stojí Josef Vystrčil (Za další rozvoj obce Bantice). Bude tak pouze na obyvatelích obce, komu dají svůj hlas. „Máme sudý počet hlasů v zastupitelstvu, bylo to tak vždycky a vždycky jsme se dohodli. Až doposud. Lidé nám tak dají jasnou indicii k dalším jednáním, ve kterých se bude rozhodovat například o místostarostovi,“ říká stávající starosta Remeš.
  Lidé budou moci do anketní místnosti na bantickém obecním úřadě přicházet celý den, a to od 08.00 do 20.00 hodin. Lístek se jménem svého favorita vyplní za plentou a vhodí ho do za zapečetěné urny. Tu po osmé hodině večer otevřou všichni zastupitelé obce a společně sečtou hlasy obou kandidátů. „Jde o zcela legitimní postup. Ověřovali jsme si u ministerstva vnitra, zda takovou anketu můžeme uspořádat a dostalo se nám odpovědi, že to takto můžeme provést,“ vysvětlil neobvyklý postup volby starosty René Remeš. Více na http://www.znojemsko.cz/udalosti.php?idi=13522
  (lan)

  OdpovědětVymazat
 5. http://jinepravo.blogspot.com/2010/10/je-mozne-zvolit-toho-kdo-zemrel.html

  OdpovědětVymazat
 6. Zpráva z webu obce Bantice:
  Dne 21.11.2010 se v obci Bantice konala anketa "Koho chcete za starostu".Ankety se zúčastnilo 150 občanů. Starostem obce Bantice by si Reného Remeše přálo rovných 100 občanů, Josefa Vystrčila jako starosty, by si přálo rovných 50 občanů.

  OdpovědětVymazat