neděle 28. listopadu 2010

Obec: Listopadový výběr z úřední desky obce


Na webových stránkách obce najdeme v rubrice úřední deska mj. následující dokumenty:
Návrh rozpočtu ZSO Hrušovansko 2011
Rozpočtový výhled VaK Znojemsko 2012 – 2014
Návrh rozpočtu VaK Znojemsko na rok 2011
Rozpočtové provizorium Obce Božice na rok 2011
Zastupitelstvo obce pověří radu obce čerpáním rozpočtových prostředků maximálně do 31.3.2011, jelikož do 31.12.2010 nebude schválen rozpočet.
V návrhu rozpočtu ZSO Vodovody a Kanalizace  Znojemsko na rok 2011 zaujmou určitě následující údaje:
Investiční výdaje:
Splátka půjčky SV Božicko: 926 000 Kč (od obcí)
Oddíl I. Kanalizace Božice – II. etapa: 6 513 000 Kč (z toho 3 513 000 Kč dotace od Jihomoravského kraje)
Oddíl II. SV Božicko, Miroslavsko – Našiměřice – projekty: 1 200 000 Kč
Do rozpočtu ZSO Hrušovansko na rok 2011 přispěje obec Božice částkou 41 000 Kč (příspěvek činí 30 Kč na osobu, tj. za 1 367 osob). Ve výdajové části činí největší položku Nákup služeb (797 100 Kč), splácení půjčky obcím mikroregionu (260 000 Kč) a vybavení kanceláře včetně nákupu drobného majetku (44 000 Kč). Kam by mohlo být zařazeno případné vydávání a financování společného časopisu celého mikroregionu Hrušovansko, zatím nevím.

Podrobnější informace ke zveřejněným údajům vyvěšeným na úřední desce budou podány na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

                                                               Ladislav Nevrkla

2 komentáře:

  1. Dnešní Znojemský týden přináší rozhovor s tajemníkem Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko Luďkem Müllerem pod názvem Božice dostaly peníze na kanalizaci. Mj. v něm pan tajemník uvádí:"V obci zbývá položit necelých 12 km gravitační kanalizace, odboček pro přípojky a výtlaků splaškových vod. Kopat se bude především v části České Křídlovice (3,96 km), v Kolonii a U Nádraží. Náklady na stavbu vychází na 88,5 mil. Kč, z Operačního programu životního prostředí se podařilo získat 63 mil. Kč, kraj doplatí 3,5 mil. Kč, ZSO VaK Znojemsko poskytne 1 mil. Kč, obec Božice uhradí 21 mil. Kč." Výběrové řízení na dodavatelskou firmu proběhne v roce 2011 s tím, že stavět se začne v pololetí a pokládka se dokončí za 2 roky. (lan)

    OdpovědětVymazat
  2. Na webu VaK Znojemsko jsou uvedeny následující informace:
    Ceny vodného a stočného pro rok 2011: vodné = 33,46 Kč/m3, stočné = 26,57 Kč/m3, celkem 60,03 Kč/m3 bez DPH (10%). S DPH to činí celkem 66,03 Kč/m3, což je nárůst 3,43 Kč/m3 oproti roku 2010.
    Jednání valné hromady: 21.12.2010 v 8.00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ ve Znojmě, nám. Armády 8

    OdpovědětVymazat