úterý 16. listopadu 2010

Zastupitelstvo: Karel Hala starostou Božic

Jednoznačnou volbou Karla Haly starostou naší obce byla završena jedna z dalších etap v téměř osmisetleté historii Božic a současně bylo zahájeno nové období, které by mělo přinést nové podněty a nápady tak, aby se nám zde všem dobře žilo.
V průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, které do sálu kulturního domu přilákalo téměř stovku božických občanů, byl zvolen nejen nový starosta Karel Hala (14 hlasů pro), ale i místostarosta Jiří Čada (9 hlasů pro) a členové rady obce Robert Turoň (11 pro), Karel Kučera (10 pro) a Petr Fiala (9 pro). Neúspěšně kandidovala na post místostarosty Růžena Baráková (6 pro) a dále Růžena Baráková (6 pro) a Jindřich Solař (5 pro) na pozice členů rady. Poté byl zvolen finanční výbor na čele s předsedkyní Annou Hříbkovou a členy Janem Kudličkou, Janem Zatloukalem a Ladislavem Nevrklou a kontrolní výbor vedený Růženou Barákovou, se členy Josefem Leisserem, Janem Kašpárkem, Janem Szabó a Jindřichem Solařem.
Úvodní část zasedání řídila Anna Hříbková, po složení slibu všech zastupitelů a po svém zvolení se ujal řízení nový starosta Karel Hala. Vlastní volební akt byl v režii návrhové a volební komise, která pracovala ve složení: J. Leisser, J. Kašpárek a R. Turoň. Nejdříve se hlasovalo o tom, zda volba funkcionářů bude veřejná, či tajná. Poměrem 9:6 byla určena volba veřejná. Tuto okolnost po zvolení obecních orgánů zbytečně emotivně kritizovali diskutující Zdeněk Čurda st. a J. Leisser. Podobně neadekvátně a zaujatě hodnotil uplynulé volební období ve svém vystoupení J. Solař. Na druhou stranu je třeba dodat, že v rámci svého delšího vystoupení zhodnotil bývalý dlouholetý nejvyšší představitel obce Zdeněk Čurda celkem objektivně uplynulé dvacetiletí a popřál novým božickým funkcionářům hodně zdaru v jejich práci. Jak řekl, vládcové odcházejí, obec zůstává. Poděkováno bylo jak Zd. Čurdovi, tak i končícímu starostovi Miroslavu Klíčovi a bývalým zastupitelům.
Nový starosta Karel Hala, nový místostarosta, noví radní i ostatní zastupitelé mají před sebou náročné období. S jeho prioritami určitě budeme brzy seznámeni. Již teď je však jasné, že připravované dokončení kanalizace v naší obci bude vést k výrazné finanční odpovědnosti a kázni a maximálnímu hledání úspor v obecní pokladně. Přejme všem zvoleným zodpovědná rozhodnutí a též nezbytné štěstí, pohodu a zdraví.

                                                                                             Ladislav Nevrkla18 komentářů:

 1. Podle Muže s Pojízdnou kanceláří bylo zabránění stavby solární elektrárny, bioplynové stanice a nezvýšení platu neuvolněných zastupitelů proti zájmu a prospěchu obce.

  Zastupitelstvo o půl sedmé večer bych neukončoval slovy "Dobrou noc."

  Když někdo zapomene hlasovat, nedloubejte ho do žeber (i když je to manžel), stačí jen upozornit.

  Byla velká škoda, že zastupitelé nenaaranžovali Da Vinciho Poslední večeři Paně.

  OdpovědětVymazat
 2. Budiž světlo!!! Tak první z předvolebních slibů "ProBožice" už je splněn. Díky!!!!!!!!!

  OdpovědětVymazat
 3. V noci svítí,ale co ráno,když jdou děti do školy?Zase tma!

  OdpovědětVymazat
 4. Tak má škola začínat za světla, vždyť je to děs jít na půl osmou do školy.

  OdpovědětVymazat
 5. Nevím,proč tomu říkáte děs!Co ja na tom tak strašného.Vždyt je to zcela normálnídocházka do školy.

  OdpovědětVymazat
 6. Ne, není to normální docházka do školy, normální docházka do školy je přinejhorším v 8, ideálně v 9. Děs je to právě proto, že chodí do školy za tmy - vůbec ti co dojíždějí.

  OdpovědětVymazat
 7. Já bych to tak nedramatizovala, je to normální. Myslím , že když výjde v 9 tak se pro změnu po tmě vrátí:)))). Pro mě jako pro pracujícího rodiče je lepší, když si dítě vypravím a nebudu se strachovat co se může za tu dobu do 9h v dnešní době přihodit.

  OdpovědětVymazat
 8. Já bych to taky tak nedramatizoval, myslím, že jsem rozuměl tomu, co chtěla čtenářka od samého počátku říct. Myslím, že současné nové vedení obce dělá opatření, aby světlo v obci svítilo nejen v noci, ale aby se rozsvěcovalo v potřebný okamžik (je docela zajímavé sledovat, jak se rozžíná postupně od Křídlovic až asi po Kolonii :-) ), ale aby také ráno svítilo do doby, než se skutečně rozední a kdy chodí děti do školy. Někdy počátkem roku 2010 jsem na těchto stránkách kritizoval právě tu skutečnost, že už světlo nesvítí, božičtí školáci klopýtají po křivolakých chodnících a okrajích silnic (kde není chodník) a dojíždějící v té tmě ještě vystupují z autobusů (někteří i do silnice, protože díky nemožnosti otočit se, musí některé spoje zastavovat u sýpky naprosto nevhodně). Nevím, jestli to tak ještě pokračuje, momentálně to nesleduji. A naše diskutující čtenáře bych požádal, aby se podepsali aspoň iniciálami nebo přezdívkou, ať to v rámci anonymity trošku zlidštíme. Dík za pochopení Ladislav Nevrkla (lan)

  OdpovědětVymazat
 9. To jsem zvědavý, jaká krásná diskuse o světle se tu objeví, až dostane obecní zastupitelstvo první účet za elektřinu. I děti ve škole se učí, že se nemá svítit zbytečně. Je sice krásné, že můžeme chodit ve dvě ráno na procházku po Božicích, ale kdo to zaplatí? Nebo na to zastupitelstvo obětuje svoje odměny?

  OdpovědětVymazat
 10. Sice opět anonym, ale rozhodli jsme se příspěvek publikovat z jediného důvodu: Co znamená, že obec svítí přes celou noc? Svítí proto, že tuto věc považuje za jednu z významných priorit. Obě volební strany SPOLEČNĚ PRO BOŽICE i VOLBA PRO BOŽICE měly noční svícení ve svých volebních programech a s těmito programy ve volbách významně uspěly, takže je teď na přání voličů plní. Znamená to, že obec nabízí svým občanům základní (nezbytné) služby a nadstandard bude pečlivě zvažovat (reliktů z uplynulého volebního období najdeme dost). Příkladem naprosto nesmyslného a zbytečného plýtvání pak je altánek u hřiště (u Trávníčkových). A myslet si o tom můžete, co chcete. Ladislav Nevrkla

  OdpovědětVymazat
 11. Středeční sněhová kalamita byla v Božicích zvládnutá na výbornou. Vracel jsem se kolem 19 h z Brna a u nás byla silnice prohrnutá naprosto perfektně. Stejně tak ve čtvrtek ráno byly odstraněny zbytky sněhu na všech důležitých komunikacích a chodnících. Bude to samozřejmě něco stát, ale musíme si říct, co chceme, co považujeme za důležité: každodenní služby občanům, nebo okázalé nákladné projekty, s nimiž si dnes nevíme rady a které jsou jen nepříjemným břemenem a dědictvím předchozích let? Na všechno bude muset dojít a všechno se bude muset řešit. Ladislav Nevrkla

  OdpovědětVymazat
 12. V regionálním týdeníku Znojemsko č.48 ze dne 30.11.2010 je na straně 2 zpráva Karel Hala starostou Božic. Podrobnosti v tištěném týdeníku nebo na webu http://www.znojemsko.cz/. (lan)

  OdpovědětVymazat
 13. Díky pěti milionům korun z evropských fondů si letos poprvé mohly radnice ponechat zaměstnance na veřejně prospěšné práce (VPP) i přes zimní měsíce. I v naší obci tak můžete vidět jednu ženu a čtyři muže, jak se podílejí na odklízení sněhové nadílky. Jsou pro ně připraveny i další práce, na které není v létě čas, například vymalování některých obecních objektů. (lan)

  OdpovědětVymazat
 14. Jen tak prozajímavost na kolik obec příjde taková Pojízdná kancelář?

  OdpovědětVymazat
 15. Občan má právo i na takovouto otázku a očekává i odpověď. Momentálně můžu dát jediné doporučení: Buď se obraťte přímo na starostu obce K. Halu, nebo přijďte ve čtvrtek 16.12. v 17 h do kulturního domu na zasedání zastupitelstva a v diskuzi občanů se zeptejte. Ladislav Nevrkla

  OdpovědětVymazat
 16. Zastupiteli J. Solařovi tedy sděluji: Není pravdou, že jsme na zastupitelstvech celá čtyři léta jenom kritizovali a mluvili o špatných věcech a že jenom cizí lidé museli chválit, co se u nás vybudovalo (asi měl na mysli paní Evu Špaténkovou v Novinách Niva č. 4/2010). Jako příklady uváděl Relax (bazén), hřiště s umělým povrchem a zázemí fotbalistů. Celé jeho vyjádření i dnes s plnou vážností považuji za "neadekvátní a zaujaté". Neadekvátní znamená, že neodpovídá skutečnosti a je nepřiměřené, a zaujaté, že straní (hovorově řečeno nadržuje) pouze někomu a něčemu.
  Ladislav Nevrkla

  OdpovědětVymazat
 17. Jen bych chtěl zareagovat na příspěvek, z čeho zaplatí obec elektřinu, když se svítí celou noc. Tak vzkazuji: Ano, snížili jsme odměny všem radním o 50%, místostarostovi cca o 15%. Toto pokryje náklady na noční svícení. Dále pak vzkazuji, že odměny všech zastupitelů mohou jít ještě níže, bude-li to nutné. Být zastupitelem by měla být čest a ne zdroj příjmu, jak si to asi myslela minulá rada, která naopak chtěla odměny navýšit. Naštěstí to tenkrát v zastupitelstvu neprošlo. I tak bylo lepší v noci zhasnout než si sáhnout na odměny a mluvit o tom, jak šetříme...
  Karel Kučera

  OdpovědětVymazat
 18. A z čeho se platí obecní auto?Jak je vidět žádná změna nenastala.Jezdí se od rána do večea o víkendech a nemluvě o častých jízdách do Znojma.Takže, asi zbytek odměn zastupitelů bude na benzín.Tak to klobouk dolů.

  OdpovědětVymazat