středa 17. listopadu 2010

Volby: Výsledky voleb v kostce


Ustavujícím zasedáním zastupitelstva obce byly s konečnou platností uzavřeny výsledky komunálních voleb roku 2010.

Výsledky voleb
Pořadí
Volební strana
Volební lídr
Počet hlasů
Počet mandátů
1.
SPOLEČNĚ PRO BOŽICE
Karel Hala
3 102
6
2.
VOLBA PRO BOŽICE
Robert Turoň
1 372
2
3.
SNK za trvalé rozvíjení
PaedDr. Růžena Baráková
1 339
2
4.
SNK Občanská volba
Ing. Miroslav Klíč
1 262
2
5.
KSČM
Ing. Jaroslav Vařák
   847
1
6.
SNK – občanská volba v praxi
Jaroslav Čada
   610
1
7.
SNK za soustavný rozvoj
Jan Kašpárek
   546
1
Celkem
7

9 078
15

Ve volbách kandidovalo 7 volebních stran se 105 kandidáty, což v praxi znamená, že skoro každý desátý  občan Božic s volebním právem kandidoval. Je to (neblahý) rekord v historii obce. Další zajímavostí je, že ve volbách neuspěla téměř polovina lídrů volebních stran – Ing. Klíč, Ing. Vařák a Jaroslav Čada. 

Členové zastupitelstva obce pro volební období 2010/2014
Titul, jméno a příjmení
Funkce
Volební strana
Počet hlasů
Karel Hala
starosta
SPOLEČNĚ PRO BOŽICE
395
Jiří Čada
místostarosta
SPOLEČNĚ PRO BOŽICE
211
Robert Turoň
radní
VOLBA PRO BOŽICE
185
Karel Kučera
radní
SPOLEČNĚ PRO BOŽICE
213
Petr Fiala
radní
SPOLEČNĚ PRO BOŽICE
253
Ludmila Benkovičová
zastupitelka
SPOLEČNĚ PRO BOŽICE
213
Jan Zatloukal
zastupitel
SPOLEČNĚ PRO BOŽICE
186
Jan Kudlička
zastupitel
VOLBA PRO BOŽICE
160
Anna Hříbková
zastupitelka
KSČM
109
PaedDr. Růžena Baráková
zastupitelka
SNK za trvalé rozvíjení
176
Jan Szabó
zastupitel
SNK za trvalé rozvíjení
151
Jindřich Solař
zastupitel
SNK Občanská volba
143
MUDr. Josef Leisser
zastupitel
SNK Občanská volba
130
Mgr. Dagmar Szabóová
zastupitelka
SNK-občanská volba v praxi
131
Jan Kašpárek
zastupitel
SNK za soustavný rozvoj
  80

Mezi zvolenými zastupiteli je pouze 5 zastupitelů, kteří byli členy zastupitelstva v uplynulém volebním období – K. Hala, J. Kudlička, dr. Baráková, J. Solař a dr. Leisser – a dva zastupitelé se do zastupitelstva po čase vracejí – A. Hříbková a J. Kašpárek. Kompletně obměněné je vedení obce – nový starosta, místostarosta i radní. Je to poprvé v novodobé historii obce, neboť i po volbách roku 1990 zůstal ve vedení jako člen rady obce předcházející starosta (předseda) Jindřich Šebeček. Členy rady obce byli v roce 1990 dva političtí veteráni a současní zastupitelé J. Solař a dr. Leisser, tehdy ale každý za jiný kandidující subjekt. Oba dva začínají své 6. funkční období.
Další viditelnou změnou je úbytek „titulů“ v zastupitelstvu oproti předcházejícímu období. Zatímco v minulém zastupitelstvu bylo devět zastupitelů s titulem, v současném zastupitelstvu jsou s titulem tři zastupitelé. Přitom na kandidátkách bylo ze 105 kandidujících celkem  18 s vysokoškolským vzděláním.

První náhradníci volebních stran
Volební strana
Titul, jméno a příjmení
Počet hlasů
SPOLEČNĚ PRO BOŽICE
Ing. Jiří Dvořák
196
VOLBA PRO BOŽICE
Mgr. Ladislav Nevrkla
130
KSČM
Hana Zifčáková
  94
SNK za trvalé rozvíjení
MUDr. Marcela Hnízdilová
146
SNK Občanská volba
Ing. Miroslav Klíč
125
SNK-občanská volba v praxi
Jaroslav Čada
120
SNK za soustavný rozvoj
Jiřina Čurdová
  78


Výbory zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Božice zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány dva výbory: výbor finanční a výbor kontrolní. Svá stanoviska a náměty předkládají výbory zastupitelstvu obce. Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo obce.

Finanční výbor zastupitelstva obce
Titul, jméno a příjmení
Funkce
Volební strana
Anna Hříbková
předsedkyně výboru
KSČM
Jan Kudlička
člen výboru
VOLBA PRO BOŽICE
Jan Zatloukal
člen výboru
SPOLEČNĚ PRO BOŽICE
Mgr. Ladislav Nevrkla
člen výboru
VOLBA PRO BOŽICE
Marie Novotná
člen výboru
ve volbách nekandidovala

Finanční výbor provádí především kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo obce.


Kontrolní výbor zastupitelstva
Titul, jméno a příjmení
Funkce
Volební strana
PaedDr. Růžena Baráková
předsedkyně výboru
SNK za trvalé rozvíjení
Jan Szabó
člen výboru
SNK za trvalé rozvíjení
Jindřich Solař
člen výboru
SNK Občanská volba
MUDr. Josef Leisser
člen výboru
SNK Občanská volba
Jan Kašpárek
člen výboru
SNK za soustavný rozvoj

Kontrolní výbor kontroluje především plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce a plní další úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo obce.


Komise rady obce
Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce. Za přenos informací (úkolů, doporučení, námětů, ...) mezi radou obce a příslušnou komisí bývá zpravidla odpovědný místostarosta.

Dodatek ze 14.1.2011:
V souvislosti s úmrtím člena zastupitelstva MUDr. Josefa Leissera bude na jeho místo v zastupitelstvu a v kontrolním výboru zvolen náhradník.
Připravil Ladislav Nevrkla

1 komentář:

  1. Aktualizovali jsme článek ze 17.listopadu 2010 Výsledky voleb v kostce. (lan)

    OdpovědětVymazat