sobota 29. ledna 2011

Ekologie: Hlásný profil Božice


Hlásný profil Božice, tak se nazývá drobný objekt na pravém břehu Jevišovky 300 metrů od silničního mostu přes řeku u čistírny odpadních vod. Tento hlásný profil leží 15,2 km od soutoku řeky Jevišovky s řekou Dyjí.
Plocha povodí, z kterého se zde měří průtok vody, je 647,27 km2, což je 83% celého povodí naší říčky. Roční průměrný stav, myslí se tím výška hladiny, je 84 cm a to odpovídá průtoku 0,9 m3/s. Dále jsou pro toto místo měření určeny tzv. povodňové stupně. 
l. stupeň    -  bdělost se vyhlašuje pří výšce hladiny 210 cm
2.stupeň    -  pohotovost                                            250 cm
3.stupeň    -  ohrožení                                                290 cm
3! .stupeň  -  extrémní ohrožení                                 377 cm

Dále jsou stanoveny limity pro tzv. roční vodu, to je průtok  5,5 m3/s
                                                        pětiletou                       19,5 m3/s
                                                        desetiletou                    28,5 m3/s
                                                        padesátiletou                59,0 m3/s
                                                        stoletou                         77,0 m3/s 
To znamená, že teoreticky by mohlo Jevišovkou jednou za padesát  let protékat i 59 vteřinových metrů vody. Ono je to však jinak, protože příroda nedá na statistiky a výpočty a dělá si průtoky, „ jak chce ".
Ještě je určen jeden stupeň, a to „sucho", To je registrováno při výšce hladiny 17 cm a méně.

A ještě pár údajů ze statistik : Nejvyšší zaznamenané stavy na hlásném profilu Božice 
                                               281 cm    30.3.2006
                                               270 cm    13.6.1986
                                               256 cm    14.8.2002
                                               252 cm      3.6.2010

Ve statistice jsem našel ještě jeden zajímavý údaj, a to stav 330 cm v březnu 1947! To se mi však moc nezdá, protože tehdy nebyla Jevišovka ještě regulována a při výšce hladiny v celém údolí 330 cm by voda sahala někde až ke kinu. Těžko odhadovat.  Pamětníci si určitě vzpomenou, jak to tehdy bylo.
Povodně byly, jsou a budou, to se změnit nedá, ale dá se říci, že budou neočekávané, rychlé a ničivější, protože negativní činnost člověka a jeho ovlivňování životního prostředí, nevratné změny a oteplování Země , to vše je živnou půdou pro vznik povodní nebývalých rozměrů.  
 
                                                                                                                        -hic-
 


 

1 komentář:

  1. 21.3.1947 byla protržena hráz pod mostem a voda z Jevišovky se rozlila až na pokraj vesnice (i na Kolonii). Zaplavila pole, louky i tehdejší první fotbalové hřiště u Jevišovky. Po cestě ke mlýnu prý tekla voda voda půlmetrovým proudem. Takže ten údaj 330 cm může být pravdivý.
    K první regulaci Jevišovky došlo podle údajů A. Pfistera už v letech 1932-1934, protože v letech 1929 a 1930 zasáhly naši obec povodně. (lan)

    OdpovědětVymazat