pátek 7. ledna 2011

Obec: Niva v novém


Ještě před vánočními svátky 2010 se konala valná hromada Dobrovolného svazku obcí Niva. Je to nejvyšší orgán tohoto svazku, který se většinou schází jedenkrát ročně. Členy tohoto dobrovolného svazku jsou obce Božice, Břežany, Borotice, Čejkovice, Mackovice, Pravice a Velký Karlov. Obce DSO Niva mají společný program a společnou prezentaci a v uplynulých letech bylo realizováno několik projektů, jež byly dotačně podpořeny právě prostřednictvím tohoto svazku, zvláště v oblasti doplňků občanské vybavenosti jednotlivých obcí.
Obce Nivy stály před léty u vzniku Břežanské dopravní společnosti, která dnes již žije svým vlastním životem, dosti vzdáleným původní ideji, a Informačního centra se sídlem v Božicích. Produktem Infocentra je dodnes vydávání společného tištěného magazínu Noviny Niva. Zde v novém roce dochází k významné změně – místo dosavadní periodicity by měla v roce 2011 vyjít čtyři čísla. Není totiž žádným tajemstvím, že náklady na vydávání tohoto titulu jsou poměrně vysoké. Jak je uvedeno v tiráži Novin Niva č. 6/2010: Redakční uzávěrka Novin Niva č. 1/2011 bude až 30.3.2011. Diskutovat se asi bude o další budoucnosti zábavné soutěže „7 v jedné“, která se potýká, jak s nezájmem v některých obcích, tak s minimální diváckou kulisou. „Resuscitací“ by měl rovněž projít společný web www.dsoniva.cz, jehož informační hodnota i grafická podoba jsou docela nízké. Na druhou stranu se zcela určitě bude pokračovat ve využívání dotací sloužících k rozvoji jednotlivých obcí.
Novými jednateli DSO Niva se na valné hromadě stali starostové Božic Karel Hala a Břežan Josef Rebenda.
                                                                            
Ladislav Nevrkla 

   

           

Žádné komentáře:

Okomentovat