sobota 22. ledna 2011

K zamyšlení: Možnosti úspor v obcíchV dnešním vydání Rovnosti (20.01.2011) mě zaujal názor ekonomického analytika společnosti Cyrrus O. Moravanského. Zaměřil se totiž na oblast, které se v současnosti intenzivně věnují všechny orgány obecního zastupitelstva v Božicích.
Dotyčný odborník upozorňuje na jednu oblast možných úspor a jednu z moderních metod, které se k tomu používají. Uvádí, že jednou z metod, jak toky peněz zefektivnit, je například stále více používaná holandská aukce. Její princip je jednoduchý a průhledný: subjekt (např. obec) zadá požadavky na zakázku a jednotliví zájemci nabízejí veřejně své ceny, za které jsou ochotni zakázku plnit. Můžou tak reagovat na nižší nabídku konkurence a nabídnout ještě nižší cenu. Je to průhlednější a brání se tím různým korupčním praktikám, kdy jsou podmínky výběrových řízení „šité na míru“ konkrétnímu jednotlivému zájemci (firmě).
Podobně lze dosáhnout úspor například sloučením. Příkladem může být sloučení několika podobných objednávek od více subjektů, což umožní dosáhnout množstevní slevy. Vím, že tato praxe se v hospodaření naší obce již v jedné konkrétní položce uplatňuje.
Ekonomicky racionální principy fungují ve všech rozumně řízených firmách a měly by fungovat i ve veřejném sektoru. Důležité je, aby to nebyly ojedinělé „výkřiky“, ale je potřebné, aby se nové principy v oblasti veřejných zakázek staly nedílnou součástí hospodaření jak obcí a měst, tak i jejich příspěvkových organizací (škol, služeb apod.) a dalších veřejných zařízení.
Racionální a zdánlivě jednoduchý princip však přesto v praxi naráží. Naráží především na nechuť něco měnit, dělat něco jinak a „vyjít“ z vyježděných kolejí. Přesto je jasné, že se možnosti úspor hledají a ty, které budou odsouhlaseny obecními orgány, vstoupí v platnost již v letošním roce.
                           
                                                                                                 Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat