úterý 4. ledna 2011

Karlov - přírodní rezervace


Přírodní rezervace Karlov byla vyhlášena již v roce 1933 na výměře 5,797 ha. Jedná se o zbytek přirozené doubravy a habrové javořiny na svazích terénního zářezu, obklopený rozsáhlými akátinami. Nachází se v údolí Příčního potoka v k.ú. Šanov v nadmořské výšce 194 až 213 m. Jádrem chráněného území je porost listnatých dřevin. Vegetaci vévodí dub letní, který doprovází habr a lípa. V menší míře zde roste i javor babyka a javor  mléč. Stáří porostu je mezi 80 až 150 lety. V podrostu se nachází mnoho bylin: lipnice hajní, ostřice chlupatá, bažanka vytrvalá, tolita lékařská, řimbaba chocholičnatá, sněženka podsněžník, áron karpatský, orsej jarní a další. Na dně údolí porost přechází do bažinné olšiny.
Z brouků se vyskytuje roháč obecný, krajník hnědý, střevlík hajní a ojediněle zlatohlávci. Z plazů můžeme pozorovat slepýše křehkého a z ptáků žluvu hajní, lejska bělokrkého a strakapouda prostředního.
Území rezervace je navrženo k rozšíření o soustavu lesních rybníků a jejich břehové porosty.
Na závěr jedna zajímavost. V minulosti byla v této lokalitě vysazena želva bahenní, která se zde již nenachází. Připojuji několik snímků z poslední doby.  

-hic- 

1 komentář:

  1. O historii želv v oblasti "Horní Hoja" by se ale mohlo něco víc napsat. Je to docela zajímavé. (lan)

    OdpovědětVymazat