neděle 30. ledna 2011

K věci: Proč mizí stromy u silnic


Bydlel jsem v Božicích krátce, když přišel o život mladý muž, který se svým wartburgem narazil večer za nepříznivého počasí do třešně z aleje, jejíž zbytky lemují ještě dnes silnici Jaroslavice – Mackovice. Loňská letní tragédie u Borotic je další v řadě, nemluvě o vážných a smrtelných nehodách na státní silnici Znojmo – Pohořelice či silnicích nižších tříd Znojemska.
Přestárlé či nemocné třešně, hrušně a ořešáky, stejně jako poškozené či příliš nakloněné akátové porosty v lese z Božic do Borotic či do Zámlýní vyžadují stálou kontrolu a v případě nezbytí i konkrétní zásah. I proto kontroluje obec stav těchto porostů na svém katastru a vydává souhlas k případným opatřením. Obec může zcela určitě podávat i náměty na údržbu , dosadbu, případně na vysazení celé aleje. V tomto směru ještě pravomoci obecních orgánů prověříme.
Dopravní policisté vnímají stromy u silnic jako velké nebezpečí. Můj kamarád z dětství, dnes „vrchní“ znojemský dopravní inženýr Jiří Latner k tomu na stránkách Znojemského deníku říká: „Každý strom, který roste blízko silnice, je nebezpečný. Když jde o silný strom, je to v podstatě pevná překážka. Pokud jsou takové dřeviny blíže než čtyři a půl metru u silnice, měla by zde být svodidla. Nedostatek peněz to však aktuálně neumožňuje.“
Péči o zeleň kolem silnic má majitel pozemku, u nás tedy Správa a údržba silnic Znojmo. Hranice  pozemků jsou nyní dobře patrny, protože byly podél silnic postupně osazeny betonové patníky, jsou to ty s červenou hlavicí. Kácení stromů u silnic nižších tříd provádí se souhlasem příslušných úřadů správa a údržba silnic. Věřme, že podnětem kácení jsou vždy opodstatněné důvody, mezi něž by však nemělo patřit snazší sečení trávy v příkopech. Proto snad silničáři – byť v omezené míře - stromy také vysazují. „Vloni jsme vysadili čtyři sta třicet nových stromů, z toho sto pětasedmdesát ovocných. Zbytek byly okrasné. Vysazují se tam, kde již chybí souvislé aleje. Snažíme se dřeviny alespoň jednostranně doplnit, nebo je sázíme ve stávajících alejích tam, kde vznikne proluka vykácením suchých stromů,“ vysvětlil šéf znojemské SÚS Zdeněk Komůrka. Ovocné stromy vysazují silničáři pouze u méně významných silnic třetí třídy.
Odborníci se přimlouvají za to, aby se stromy podél silnic i nadále vysazovaly, neboť dávají řidiči podvědomou jistotu, kam má jet a zlepšují tak řidičovu orientaci, zvláště za nepříznivého počasí. Důležité jsou i jako součást zeleně a v neposlední řadě se u méně frekventovaných silnic dají sklízet i plody ovocných stromů. I když „olověná“ příchuť asi není to pravé ořechové. Jedním z míst, kde byly na podzim vysazeny okrasné dřeviny, je část příkopu od posledního větrolamu ke kruhovému objezdu (podél polní tratě Na sporném).

                    Připravil Ladislav Nevrkla s přispěním –hic- a www.znojemskydenik.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat