sobota 28. ledna 2012

Jak se naplňují volební programy z roku 2010 - 1

Koncem loňského roku jsme našim čtenářům slíbili, že se v letošním roce budeme mj. věnovat i tomu, jak se daří naplňovat volební programy volebních stran, které měly v názvu „Pro Božice“.  A protože tyto dvě strany ve volbách roku 2010 zvítězily a vytvořily vládnoucí koalici, mají přeci jenom větší šanci většinu svého volebního programu v zastupitelstvu obce prosadit a uvést život.
Drtivě ve volbách zvítězilo uskupení Společně pro Božice, které do voleb vedl Karel Hala. Karel Hala byl již v předvolebním období prezentován jako společný kandidát obou stran (druhá se nazývala Volba pro Božice) na funkci starosty obce. A protože žádná jiná volební strana žádného svého kandidáta na starostu veřejně nepředstavila (za potenciální kandidáty mohli tak být považováni lídři zbývajících stran – Ing. M. Klíč, Jaroslav Čada, dr. R. Baráková, Ing. J. Vařák a Jan Kašpárek), byla celá naše volební kampaň postavená na hesle „Karel Hala, náš kandidát na starostu“. Drtivé vítězství kandidátky Společně pro Božice bylo především vyjádřením podpory právě Karlu Halovi a jeho charismatické osobnosti. Božičtí voliči chtěli po 20 letech změnu a tu volili!
Všechny volební strany předložily občanům svůj volební program a my se budeme každoročně počátkem roku věnovat jeho plnění u dvou vítězných stran: Společně pro Božice a Volba pro Božice.

Dnes tedy: Jak se naplňuje volební program Společně pro Božice.
Nejdříve si připomeňme volební program:
 Zprůhledníme hospodaření naší obce, zajistíme lepší informovanost občanů o obecních zakázkách.
 Dohlédneme na efektivní nakládání s obecními prostředky, nebudeme obec zadlužovat nesmyslnými projekty.
 V co nejbližší době zahájíme 2. etapu dostavby kanalizace, včetně odboček k nemovitostem.
 Po dostavbě kanalizace budeme usilovat o postupnou opravu místních komunikací.
 Podpoříme pořádání kulturních akcí pro rodiny s dětmi (dětské dny, karnevaly, rozsvěcování vánočního stromku atd.).
 Osvětlení obce po celou noc je pro nás samozřejmostí.
 Navážeme na úspěšnou činnost klubu seniorů, podpoříme jejich aktivity a budeme usilovat o co nejširší zapojení seniorů do dění v obci.
 Ve spolupráci s božickými podniky (Beta, Prefa) se budeme snažit o opravy stávajících chodníků a vybudování nových.
 Prosadíme výstavbu cyklostezky a chodníku směrem k nádraží.
 Zajistíme v naší obci větší zaměstnanost občanů pracujících na veřejně prospěšných pracích dotovaných státem a občanů na sociální podpoře.
 Postaráme se o vybudování inženýrských sítí k novým i stávajícím stavebním parcelám.
 Snížíme cenu stavebních parcel na úroveň srovnatelnou se stejně velkými obcemi v okolí.
 Zúročíme naše bohaté zkušenosti a podpoříme všechny zájmové organizace, hlavně v zapojení a výchově mládeže ve spolupráci se základní školou (kdo si hraje, nezlobí).
 Zasadíme se o zvýšení atraktivnosti naší obce v rámci turistiky (vinařství, sport, rybaření a kulturní akce).
 Budeme usilovat o zapojení místních živnostníků a podnikatelů do realizací obecních zakázek.
 Zajistíme dostupnost služeb Břežanské dopravní společnosti pro občany naší obce.

Naším mottem je „Slušnost, lidskost a poctivost“.

U aktuálního plnění tohoto programu se zastavíme za týden.

                                                         Ladislav Nevrkla


Žádné komentáře:

Okomentovat