pátek 20. ledna 2012

Světlana 64: Opět se rok s rokem sešel

Časně ráno (ještě pod příkrovem tmy) 20. ledna 1950 bylo v Božicích rušno. Hodně lidí už vstávalo, aby pokrmilo dobytek, jiní už byli na cestě do práce nebo v práci. Někteří božičtí občané však trávili toto ráno na korbě náklaďáku.

Během zatýkací akce byla totiž osmička božických občanů, jeden občan Borotic a jeden občan Lechovic zatčena bezpečnostními orgány a převezena do vazební věznice v Uherském Hradišti. Co jim v ten moment létalo hlavou moc nevíme. Jediný, kdo zanechal písemné vzpomínky i na tuto událost, je nejmladší ze zatčených Svatopluk Župka. A ten vzpomíná, že když projížděli kolem borotických sklepů, uvědomil si, kdo s ním na korbě sedí. Zatčení o sobě v řadě případů vůbec nevěděli, neboť jejich hlavní spojovací článek - hostinský Antonín Daněk - byl již 15.5.1949 při zatýkací akci policejních složek v Božicích zastřelen. Mladý Župka se nejvíc divil přítomnosti zatčeného Antonína Nevídala, velitele stanice SNB v Českých Křídlovicích, o němž vůbec nepředpokládal, že by mohl mít něco společného s odbojovou skupinou Světlana-Jarmila, která v zimních a jarních měsících předcházejícího roku 1949 v Božicích a Českých Křídlovicích působila. Taky myslel na to, kdo je mohl udat? Vůbec ho asi nenapadlo, že v té době již byla většina skupin Světlany po celé Moravě rozprášena a její členové pozatýkáni nebo při zatýkání usmrceni. Z Božic byli ve vazbě od 15.5.1949    řezník Smetana a sestry Slezákovy (mladší sestry paní Smetanové), které v té době v Božicích pobývaly, a od 12.6.1949 (v obžalovacím spisu prokurátora se uvádí datum 12.7.1949). Několik osob, které prokurátor 6.5.1950 obžaloval, nebylo zatčeno a byli vyslýcháni na svobodě. Jednalo se o Josefa Čermáka z Borotic, Vlastislava Bazala a Františka Plačka z Lechovic a Antonína Raušera z Božic. Spárům policie unikl jediný obviněný, a to Josef Daněk, mladší bratr Antonína Daňka, kterému se podařilo po neúspěšném pokusu o jeho zatčení v domovských Banticích, přejít za pomoci převaděče hranice do Rakouska. Posléze se dostal až do Kanady a zde vloni oslavil v kruhu rodinném své 80-té narozeniny.
Vzpomínku zakončím připomenutím jmen zatčených:
Bohumír Paděra, *1903, krycí jméno Medvěd
Josef Kudlička, * 1899, krycí jméno Orel
Ladislav Smrček, * 1902, krycí jméno Sokol
Josef Neděla, * 1912, krycí jméno Bela
Svatopluk Župka, * 1928, krycí jméno Blesk
Josef Hanuš, * 1912, krycí jméno Lev
Karel Diviš, * 1914, neměl krycí jméno, do činnosti Světlany zapojen až po 15.5.1949, přísahu podepsal i s krycím jménem, ale nezachovala se
Antonín Nevídal, * 1912, nepodepsal přísahu, ale o činnosti Světlany věděl a nic neoznámil
Valentin Jeřábek, * 1889, krycí jméno Kocman (Borotice)
Rudolf Král, * 1919, krycí jméno Zámecký (Lechovice).

                                                                        Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat