úterý 15. ledna 2013

Digitalizace pozemků (akt. 16.1.)

V březnu 2012 prováděli pracovníci Katastrálního úřadu Znojmo zaměřování pozemků v k.ú. Božice a k.ú. České Křídlovice v rámci Jednoduché pozemkové úpravy (upřesnění přídělů a hranic pozemků). Původní materiál je aktualizován diskuzním příspěvkem a přesunut na leden 2013.
Námitky a připomínky můžou vlastníci naposledy uplatnit v době od 2.4. do 2.5.2012 u Pozemkového úřadu Znojmo, nám. Armády 1213/8, 2.p., dveře č. 316 (bývalý okres). Veškerá zpracovaná dokumentace bude k veřejnému nahlédnutí přístupná od 2.4. do 2.5.2012 na OÚ Božice a na Pozemkovém úřadě ve Znojmě.
Závěrečné jednání týkající se Jednoduché pozemkové úpravy se uskuteční 15.5.2012 v 15 h v Kulturním domě v Božicích.

                                                                                Ladislav Nevrkla1 komentář:

 1. Došlo-li v průběhu roku 2012 ke změně vlastnictví nemovitostí či jiné změně podléhající zákonu o dani z nemovitostí, upozorňujeme na povinnost podat daňové přiznání k dani nemovitostí (dle stavu k 1.1.2013 )místně příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna 2013.

  Nejčastějšími důvody pro podání přiznání k dani z nemovitostí jsou:
  kupní smlouva
  darovací slouva
  dědictví
  změny ve stavbách provedené na základě vydání stavebního povolení, ohlášení stavby, kolaudace, přístavby, zbourání části nebo celé stavby, zvýšení stavby o celé nadzemní podlaží, změny užívání stavby …
  obnova katastrálního operátu (digitalizace) – došlo-li ke změně druhů pozemků, parcelních čísel, výměr

  Tiskopisy pro daňové přiznání k dani z nemovitostí je možno vyzvednout na finančním úřadě ve Znojmě nebo na obecním úřadě v Božicích.

  OdpovědětVymazat