čtvrtek 24. ledna 2013

Z historie Božic: Odznak z otevření Jiráskova domu osvěty

Ani v publikacích Zdeňků Jandáska a Čurdy jsem se nesetkal s fotografií zajímavého exponátu vztahujícího se k slavnostnímu otevření Jiráskova domu osvěty na božické Kolonii 28.9.1935.Tím exponátem je odznak vydaný při příležitosti této slavnostní události.
Stavba Jiráskova domu osvěty byla zahájena v roce 1935 podle plánu stavitele Antonína Nedorosta z Borotic. Ten rovněž prováděl vlastní stavbu. Akce byla dílem nevýslovného nadšení a téměř samozřejmého sponzoringu: Veškerou dopravu materiálu zajišťovali kolonisté zdarma. Hodonínské cihelny dodaly 9 000 kusů cihel zdarma, cementárny Horní Srní dodávaly levný cement, dřevo bylo získáno s 30% slevou, státní pozemkový úřad poskytl půjčku 50 000 Kč na 10 let.
Tak bylo dílo rychle dokončeno a 28.9.1935. Dnes by to bylo na státní svátek, což je myšlenka do nedaleké budoucnosti  - 80 let bude mít Jiráskův dům v roce 2015. Na Jiráskově domě najdeme údaj, který se k této události rovněž vztahuje a sděluje nám, že tři lípy před domem byly vysazeny rovněž v roce 1935. Zajímavostí je, že jsou lípy pojmenovány po třech významných politicích první republiky, a to T.G. Masarykovi, E. Benešovi a Antonínu Švehlovi. Určitě všichni víte, co to bylo za osobnosti.

 Jiráskův dům je od svého vzniku symbolem doby slávy nebo doby úpadku (volně cituji z druhé publikace týchž autorů z roku 2007). Kolonie sice již není  jakýmsi kulturním a společenským centrem širokého okolí, je však rovnocennou součástí obce Božice, a to určitě není málo.

              Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat