sobota 5. ledna 2013

Definitivní konec božické betonárky?

I když na přelomu let 2012/2013 vypadá pro devadesátiletý areál božické betonárky jako definitivně konečný, nemusí to nakonec být pravdou. Krize stavebnictví se podepsala na krachujících firmách vyrábějících betonové zboží, nemusí to však znamenat, že navždy. V případě božické Prefy se však konec zdá neodvratitelnou realitou.

V historii božické betonárky, cementárny a vápenky je dvojka magickým číslem. V roce 1922 nechal na katastru Božic a Šanova  v blízkosti tehdejší železniční stanice Božice-Jaroslavice hostěradický stavitel Ott  vybudovat moderní továrnu Cementárnu a vápenku Ott a spol. (Zement-Kalksteinwerk Ott und Comp.), která vyráběla střešní krytinu (betonové tašky - ještě ji máme na našem domě někdy od poloviny 30. let, kdy byl postaven), skruže do studní (které do sebe pasovaly!), drenážní trubky pro meliorace (nějaké jsem měl, ale daroval jsem je před léty nebožtíku Standovi J., když dělal fasádu svého domku a snažil se zeď odvodnit), zahradní výrobky všeho druhu a taky známé bílé cihly, z nichž byla stavěna nová selská stavení na božické Kolonii. Z těchto bílých neomítnutých cihel je postaven i známý domek v Gottwaldově ulici (náměstí, návsi) v Božicích. O něco později se zde začaly tkát i rákosové rohože. Za války - v roce 1940 byl provoz zastaven a na přelomu let 1942/1943 - tedy přesně před 70 lety - byla továrna zrušena! Později byl zbořen i 45 metrů vysoký tovární komín.
Na místě zrušené a částečně zničené továrny  se v roce 1957 začala budovat nová provozovna n.p.Prefa Brno na výrobu cementových panelů a železobetonových prefabrikátů. V letech 1967 - 1968 probíhala rozsáhlá modernizace závodu. Postavena byla krytá hala, jeřábové dráhy, instalováno bylo nové italské zařízení na výrobu chodníkových betonových dlaždic, obrubníků, zahradní dlažby, žlabů či silničních panelů a taky železniční vlečky. Stejně tak se pokusil oživit výrobu změnou výrobní technologie  (mj. i výrobou zámkové dlažby) poslední provozovatel Prefa Brno a.s.
Vlečka bude nakonec možná zajímavým bonusem případného nového kupce objektu. Ať už zde vznikne cokoli (nejčastěji se mluví o výkupně železného šrotu), zdá se, že průmyslová zóna u nádraží na dlouho neosiří, i když už to tu asi nebude odpovídat původním záměrům stavitele Otta.

                       Ladislav Nevrkla
Žádné komentáře:

Okomentovat