úterý 1. ledna 2013

Historie Božic: O božickém Orlu aneb Co v publikaci o Božicích nebylo

MŠ - orlovna - sokolovna - průmyslovka
Kdo vlastníte publikaci "Božice 1225-1995 České Křídlovice, Historie a současnost obcí", víte, že jsem tam  záměrně nechal dva prázdné listy s názvem Poznámky:. Zcela záměrně. Věděl jsem, že během času určitě doplníme či upřesníme řadu údajů, které jsem tam uvedl. Dnes vím, že ani dva listy by nestačily, ale aspoň pro několik doplnění je to místo dostačující.
Jedním z bílých míst publikace byla historie božické organizace katolického tělovýchovného spolku Čs. Orla. Kratičkou zmínku tam najdete na straně 109 i s dovětkem "Bližší údaje o jeho činnosti však nejsou známy." Tak toto tvrzení dnešním dnem již neplatí, jelikož se mi podařilo postupně shromáždit alespoň základní informace o bohaté činnosti božického Orla a ty si můžete v následujícím textu přečíst.
Pouze bych v úvodu do problematiky připomněl, že v Božicích existovala od roku 1937 tělovýchovná organizace Sokol. Jejím centrem byl Jiráskův dům na Kolonii a starostou se stal Eduard Pavlík. Činnost Sokola byla na podzim roku 1938 zakázána a obnovena byla 4.11.1945. Starostou  se stal Josef Koštel. V roce 1947 byl Sokol založen rovněž v Českých Křídlovicích. Starostou byl Karel Papoušek.
A nyní tedy k historii orelské jednoty v Českých Křídlovicích. Orel zde byl založen několika příznivci z Č. Křídlovic a Božic pravděpodobně počátkem roku 1946 (přesné datum zatím neznám) a hned od počátku se slibně rozvíjel. Starostou byl zvolen P. Jan Nevrkla, pokladníkem František Vlk a sekretářem Josef Neděla. Jako orlovna sloužil dům, jenž patřil sestrám boromejkám a který se nacházel na začátku ulice ke hřbitovu (pozdější průmyslovka, dnešní vietnamský textil). Sestry jej poskytly Orlům jako orlovnu a současně zde fungovala i první křídlovická mateřská škola (první učitelkou zde byla Julie Trojanová, provdaná Slámová).
Členové a členky Orla se zde scházeli ke cvičení a pilně cvičili a sportovali, aby se mohli poměřit i s jinými jednotami. Místní jednota dostávala z ústředí každým rokem nějaké peníze, za které se nakupovalo cvičební a sportovní náčiní. Orlovna byla mimo jiné vybavena novými bradly. Veřejného vystoupení ve cvičení se křídlovická jednota Orla zúčastnila v Břežanech. Cvičenci se tam dopravili na vozech s potahy.
Členové Orla v orlovně nacvičovali také divadla. Do roku 1948 však stihli sehrát pouze jednu hru, a to v klášteře. Druhou, kterou měli nacvičenou, už v důsledku komunistického puče v únoru 1948 nehráli.
Definitivní konec našeho Orla je spojen právě s datem 25.2.1948. Ze vzpomínek Františka Vlka víme, že zrovna 25.2.1948 byl s manželkou nakupovat ve Znojmě nějaké drobnější sportovní náčiní, jako míče, oštěp, disk a další. Tady se dozvěděli, že se komunisté v Československu se zbraněmi v ruce chopili moci, a tak už nic nekupovali a vrátili se do Křídlovic. Doma se dozvěděli, že Orel bude zrušený a všechno připadne Sokolu (spojené tělovýchově). A tak pan Vlk zašel za panem farářem Nevrklou, starostou místní jednoty Orla, a celou noc psali novou účetní knihu, aby nakonec odevzdali - jak oni říkali - "Jidášských třicet stříbrných", tedy třicet korun. Skutečné peníze, které měl Orel k dispozici (něco málo přes deset tisíc korun), použili na zakoupení nových oken do kostela! Svou statečnost a odvahu prokázali ještě při jedné události, ale o té až zase někdy příště. Třeba v roce 2013.
Konec Orla se ukázal skutečně neodvratný. Veškerý majetek připadl Sokolu, který svým názvem zaštítil sjednocenou tělovýchovu. Božický Sokol se také v průběhu roku 1948 přestěhoval z Jiráskova domu do bývalé orlovny a součástí jeho majetku se stalo i orelské nářadí a náčiní včetně nových bradel. Sokolům to však stejně nebylo nic platné a v roce 1952 zrušil komunistický režim i Sokol. Stal se součástí tzv. tělovýchovných jednot  a formálně (aby se nepoukazovalo na to, že byl fakticky zrušen) mohl v názvech těchto jednot zůstat. Od té doby tak máme TJ Sokol Božice. Po listopadu 1989 se mohly bývalé jednoty znovu osamostatnit či obnovit. V Božicích k tomu bohužel nedošlo a teď s tím máme velké problémy. Nějaký aktivní funkcionář na OFS ve Znojmě totiž při registraci na tehdejším ČMFS (dnešní FAČR) nahlásil pouze Sokol Božice, což u nás vlastně není! U nás máme pořád "sjednocenou" TJ Sokol. Že s tím teď budeme mít plno administrativní práce, na to vemte jed! Jako kdyby božičtí sportovci, zvláště fotbalisté, neměli jiné starosti. To je tak, když se do sportu pletla a plete politika. Bohužel od února 1948 jsme se z toho marasmu ještě pořád definitivně nevymanili. A to nejen ve sportu.

                                                                                                      Ladislav Nevrkla
Orlovna v roce 20122 komentáře:

  1. Moje bývalá školka a potom jsme tam chodili cvičit s učitelkou Kotlanovou. To už není pravda. Zůstaly však jenom krásné a nezapomenutelné vzpomínky. (me)

    OdpovědětVymazat