sobota 21. dubna 2012

Den Země v božickém kině Marta

Den Země je celosvětová ekologická akce snažící se všem věkovým skupinám ukazovat cestu k přírodě, učit je chránit přírodu a svoje životní prostředí. U nás jsme si Den Země připomněli především na sobotní akci v zahradě kina Marta.

Veřejnost si musí uvědomit svůj negativní vliv na krajinu a životní prostředí. Každý z nás nese svůj díl na znečišťování planety Země. Každý z nás za sebou zanechává tak zvanou ekologickou stopu, někdo menší, někdo větší. Záleží jaký životní styl člověk vyznává a žije. Někdo třídí odpad, někdo odpad pálí, někdo se bez auta nehne, jiný chodí pěšky nebo jede na kole. Spotřebováváme zbytečně mnoho přírodních zdrojů, mnohé se již nikdy neobnoví. Plýtváme potravinami, jinde na Zemi lidé hladoví. Mrháme pitnou vodou,  jinde se nemají ani v čem umýt.  Ekosystémy Země jsou rozvráceny, bez možnosti zásadního obratu k lepšímu. Je nás 7 miliard, ale Zemi máme jenom jednu,  tak se podle toho chovejme!                     
                            Den Země jsme si připomněli na dnešní akci v zahradě našeho kina Marta. Využit byl i kinosál, kde byly návštěvníkům promítány různé diapozitivy se snímky různých koutů naší planety a krátký film o vzniku Země. Děti soutěžily v třídění odpadů a kreslily obrázky na volné téma. Odměnou jim byla sladká laskomina. Následovalo opékání špekáčků a závěrečný krátký film. Některé děti měly s opékáním potíže, protože uzenku dokonale připálily. Počasí bylo skvělé a akce se vydařila, v zahradě kina bylo příjemné posezení a přítomní si pohodu pochvalovali.. Pro příští rok se počítá i s nějakým živým zvířetem, s přednáškou ekologa z nadace Veronica.  Možná, že zájem o naše kino projeví jihomoravské sdružení ochránců přírody a nadace Veronica a uspořádají v areálu kina právě Den Země pro jižní Moravu. Nedávno se podobná akce konala v Pouzdřanech u Brna a potom i v Mikulově. Ekologické organizace a hnutí o nás ví, vždyť několik občanů je zapojeno v ČSOP a hnutí Duha. Takže, příští rok opět v kině Marta!                    
                                                                                                                  -hic-

Žádné komentáře:

Okomentovat