pondělí 9. dubna 2012

První letošní Noviny Niva

Týden před Velikonoci vyšlo první letošní číslo čtvrtletníku Noviny Niva. Po loňském zkušebním omezení počtu čísel z šesti na čtyři pokračuje v započatém trendu i letošní - již XII. - ročník.
Po úvahách, že bychom v Božicích obnovili vydávání samostatného zpravodaje už asi není ani vidu, ani slechu.

Když se totiž logicky zváží, zda je možné v našich podmínkách vydávat v Božicích dvě tiskoviny, byť by radniční zpravodaj byl dodáván do každé domácnosti zdarma, dojdeme k jednoznačnému závěru, že to prostě nejde! Zkušenosti Hrušovan n.Jev. či Mor. Budějovic jsou jasné a průkazné: dříve či později od radničních novin ustoupili. Bylo by tedy pošetilé, abychom my v Božicích do takového projektu vstupovali.
Bylo by to na delší vysvětlování, podstatou zůstává, že si musíme (pokud vlastně vůbec můžeme???) vždy po volbách říct, co a jak chceme, a to udělat! Nelze zůstat někde na půl cesty: tj. pokračovat ve vydávání NN a současně uvažovat o přípravě vydávání vlastního místního zpravodaje. I tady platí to, co je známé třeba ze školství: jak se školní rok začne, tak celý proběhne. Jakékoliv změny v průběhu roku jsou kontraproduktivní a neúčinné a ukazují spíš na slabost zřizovatele než na promyšlený tah. Ale nešť!
Radě obce jsem tento svůj pohled na věc vysvětlil hned po volbách 2010 a rada rozhodla tak, jak rozhodla: pokračovat ve vydávání společného magazínu obcí DSO Niva, ale snížit počet čísel za rok. Ke cti vydavatele lze říct, že cena za jeden výtisk zůstala zachována - 10 Kč - a že nová tiskárna - Tiskárna Sládek, Znojmo - zvládá svou práci podstatně lépe než její předchůdce. Jinak ale můj názor na věc se nemění: vydávání Novin Niva ukončit a vydávat noviny-zpravodaj vlastní. Otázkou k diskuzi je, jestli vydávat nákladnou tiskovinu typu NN a distribuovat ji dosavadním způsobem (tj. prodávat ji ve vybraných obchodech), nebo vydávat podstatně skromnější informační buletin (zpravodaj) o dění v obci, o informacích radnice a obecního úřadu, o životě našich škol, z kultury i ze sportu, a - dodávat ji do každé domácnosti ZDARMA! Fotopřílohy a fotoreportáže, též rozsáhlejší materiály pak všechny umísťovat na webové stránky obce, které by se tak konečně staly živým a zajímavým zdrojem informací ze života obce a já bych s radostí ukončil vydávání webových stránek PRO BOŽICE (probozice.blogspot.com), protože by byly vlastně zbytečné. Všechno důležité a zajímavé bychom našli v tištěných i internetových médiích naší obce.

P.S. Taky by stálo za sondu, zjistit, kolik lidí čte Noviny Niva. To by byl jasný signál, jestli je třeba něco měnit, nebo má zůstat vše při starém.

                                                                        Ladislav Nevrkla


Žádné komentáře:

Okomentovat