sobota 31. srpna 2013

Z historie Božic: Umístění vycházejících žáků školy v roce 1955

Zcela náhodou se mi do rukou dostal materiál - zápis ze schůze MNV dne 24.6.1955. Tehdejším předsedou MNV Božice byl Hubert Egner. Jedním z důležitých bodů programu byla zpráva o zkouškách ve škole, kterou přednesl Č. Černošek.
Píše se zde: V referátu mj. zhodnotil výsledek zkoušek s výsledky: s vyznamenáním: 15%, prospělo: 80%, neprospělo: 5%. Do JZD odchází 6 žáků, v soukromém zemědělství 4 žáci, větrolamy 1 žák, zemědělské školy 5 žáků, SPZ 9 žáků, OSSD Mikulov 2 žáci, odborná škola spojařská Tábor 1 žák, škola III. stupně - železniční dopravní škola Valtice 3 žáci. Do zemědělství odchází tedy celkem 19 žáků, tj. 61,3%. Co znamenali zkratky SPZ a OSSD nevím, momentálně to nehledám. Řekl bych, že OSSD byl tehdejší gympl. Možná mi napoví někdo z pamětníků či dokonce tehdejších absolventů.

Pro porovnání uvádím údaje z roku 2013, tak jak jsou prezentovány na webových stránkách ZŠ Božice:
Přehled umístění žáků ZŠ Božice na střední školy v roce 2013 :
Maturitní obory
Počet žáků
Nematuritní obory
Počet žáků
Agropodnikání
1
Instalatér
2
Aplikovaná chemie
1
Kadeřník
2
Analýza potravin
1
Opravář zemědělských strojů
2
Ekologie a životní prostředí
1
Pekař
2
Gymnázium
1
Tesař
3
Mechanik seřizovač
1
  
Obchodní akademie
1
  
Pedagogické lyceum
1
  
Podnikání, obchod
1
  
Zdravotnický asistent
1
  
Z toho vyplývá, že do zemědělství (nebo blízkých oborů) nastupuje 5 žáků, přičemž 2 budou jednou opraváři zemědělských strojů a jeden (jedna?) se může věnovat agropodnikání.
       Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat