sobota 23. listopadu 2013

Kde začínají dějiny Božic

V pondělí jsme se dostali s jedním božickým občanem (dokonce mým bývalým žákem) tak trochu do sporu. Nebyl nijak vyhrocen a nebyl ani uzavřen, jelikož můj partner v diskuzi spěchal a nemohl v diskuzi - která ostatně byla na jiné téma - pokračovat.
Přesto nadhodil téma, které je u nás určitě živé a já ani nedokážu odhadnout, jaký názor mají mí spoluobčané na danou záležitost.
Východiskem k této diskuzi bylo nadhozené téma, zda pracovat na nějaké nové publikaci o Božicích. Tam jsme zajedno, že určitě ano. Osobně bych to viděl k roku 2015, kdy uplyne 790 let od první písemné zmínky o Božicích a Českých Křídlovicích. Obec dostala nedávno nabídku na zpracování jedné možné varianty takové publikace. Tato nabídka vychází z příkladu sousední obce Hrádek, která letos tento typ publikace vydala. Je dosti zdařilá, s velkým množstvím faktografických materiálů, dotažená do roku 1945 (včetně odsunu, ale bez zpracování následujícího období, to by mělo ovšem taky jednou vyjít), vytištěná na kvalitním papíře. Jejím základem je "kronika" bývalého německy píšícího hrádeckého občana, něco podobného jako o Božicích zpracovali na počátku 90. let pan Pfister a manželkou. Nic proti tomu. Práce je to velmi záslužná, jelikož my třeba dodnes nemáme tuto Pfisterovu kroniku přeloženou. Já bych ovšem v tomto případě viděl trošku jinou cestu a jinou variantu téhož, samozřejmě s výrazně nižšími náklady. Já však ani nejsem momentálně přesvědčen, že je takový typ publikace "na pořadu dne".
Jak jsem již napsal, publikace určitě ano, ale trošku jiná. Zase existuje řada možností, jak by mohla vypadat, sám mám některé podobné k dispozici nebo není problém je sehnat, porovnat a vybrat ten typ, který by se nám zdál nejvhodnější. Taky je přitom otázkou, kdo by takovou publikaci zpracovával. I tady je možností víc. Teď se nám nabízí člověk z vnějšku, před 18 lety jsem ji zpracovával já a s některými informacemi mi pomohla řada místních pamětníků. Nejvíc Marian Kvarda a tehdejší starosta Ing. Zdeněk Čurda. Cenné podklady dodali manželé Jandáskovi, Honza Kašpárek st., paní Rezková, Veselá, Dvořáková, pánové J. Komínek, J. Starý a Jan Kučera st., pan děkan .... Existují dvě publikace o Kolonii (Z. Jandásek, Ing. Čurda, Ing. Hudcová), starší publikace o Božicích z roku 1985, brožurky o II. MŠ, o kině a o základní škole.
Každopádně je třeba si nejdříve ujasnit, co vlastně chceme. Nevím, kolik současných zastupitelů se myšlenkou na takovou publikaci zabývá, i když vím, že mezi nimi zájemci o božickou minulost jsou. Občanské sdružení, které by se něčemu takovému věnovalo, jsme doposud nezaložili, a pak je nás tady pár jedinců, které tyto věci baví a nějak se jim ve svém volném čase věnujeme.
Pokud bych tedy zastupitelstvu mohl něco nabídnout, tak je to aspoň zahájení diskuze nad tématem:
1) Jaký typ publikace o Božicích chceme v dohledné době připravit a vydat?
2) Stanovit si časové období, které bude v publikaci zpracováno - to je to z titulku: Kdy podle vás začínají dějiny Božic?
3) Dát podnět k vytvoření autorského týmu z řad místních občanů, nebo rozhodnout o zadání zakázky pro profesionálního autora.

K článku přidávám fotografie mně známých publikací o Božicích, o jiných nevím. Jestli někdo něco máte, prosím dodejte k nahlédnutí. Ve výhledu se chystám pracovat na publikaci o historii božické kopané (asi taky k roku 2015, kdy jsou pádné důvody k připomenutí slavné historie božického fotbalu) a zasloužili by si publikaci i božičtí hasiči. S nebožtíkem Laďou Švancarou jsme o ní už  před lety uvažovali ... Nápadů je hodně, jenom, kdo to má všechno udělat?


Žádné komentáře:

Okomentovat