čtvrtek 7. listopadu 2013

Několik poznámek k historii Jiráskova domu II.

Ještě dvě poznámky ke slavnostnímu otevření Jiráskova domu. Ta první: Proč právě Jirásek?
Kolonizace byla jak ekonomická, tak i politická akce. Každá kolonie měla svého patrona. Pro Božice to byla "Dramatická národní družina Alois Jirásek" v Praze na Smíchově. Tento divadelní soubor přijížděl každý rok začátkem prosince do božické české školy, kde předvedl divadelní představení a potom všichni žáci obdrželi dárek. To byl zřejmě jeden z důvodů, proč tento název. Tento soubor se také zúčastnil otevření Jiráskova domu představením hry Vojnarka.
Slavnostního otevření se zúčastnilo mnoho zástupců různých organizací. Nevím, zda byli pozváni zástupci obce - přítomni nebyli. Přesto se jeden občan dostavil. V průběhu odpoledne se na cestě z Božic objevil selský povoz tažený párem krav a naložený hnojem. Tento občan německé národnosti byl známý nepřátelským postojem k Čechům. Byla to zřejmě provokace. Naštěstí nikoho ani nenapadlo, aby mu kravky odpřáhl a zahnal je do polí nebo převrátil vůz i s hnojem a už vůbec ne, aby ho insultoval za tuto provokaci. Pole tohoto občana se nacházelo asi 25 m za Jiráskovým domem, jak je zřejmé z plánu na přístavbu (část situace). A ten paradox: tento Němec se jmenoval Karl Lička.

                                                                                  Zdeněk Jandásek

Poznámka editora: Na plánu je dokonce napsáno "Karel Liška". Podle mého názoru se jedná o božického občana, který se jmenoval Karl Litschka a bydlel v domě č. 58, který se podle mého názoru nacházel na stráni pod Zedníčkovou vilou (naproti Březinovým), kde stála řada chalupnických stavení, jež byla po válce všechna zbourána. Při sloučení obcí Božice a Křídlovice již nestál a při následném přečíslování již nové číslo neobdržel.

         (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat