pátek 29. listopadu 2013

Z historie přírodních anomálií a katastrof v Božicích

Třebaže se nám a našemu nejbližšímu okolí přírodní zvláštnosti docela vyhýbají, jsou zaznamenány z minulých let některé údaje, které jsou dokladem toho, že ani nám se nemusí nepříjemnosti vyhnout. Jednu z nich jsem našel na webu http://www.tornada-cz.cz.

Na serveru Tornáda ...a jevy příbuzné jsem se dozvěděl o zajímavém přírodním úkazu z počátku léta roku 2006. Pan Milan Šálek z ČHMÚ zde píše a fotografiemi dokládá následující případ:
Několika informačními kanály jsme se dozvěděli o menším, nicméně nápadném tornádu u obce Božice na Znojemsku, které nastalo v úterý 13.6. kolem 13.30 SELČ. Kromě škod na slunečnicovém poli zřejmě nezpůsobilo další problémy. Tornádo bylo vyfotografováno mnoha lidmi, mj. panem Luďkem Nešporem od obce Slup směrem na severovýchod (zprostředkováno RNDr. Jiřím Trachtulcem, vedoucím meteorologické stanice v Kuchařovicích). Další fotografie, pořízené z mobilního telefonu, nám laskavě poskytli pan Roman Staněk, pracovník Vinných sklepů Lechovice (viz níže), Mgr. Petr Šípek a další přispěvatel, jehož totožnost jsme neodhalili. 
Terénní průzkum lokality byl proveden 16. 6. 2006 Milanem Šálkem a Josefem Nekvapilem, který laskavě poskytl svůj čas i automobil. Podle sdělení pana Popelky bylo snadno nalezeno místo, kde byla patrná stopa tornáda v nevysokém porostu slunečnice. Na některých místech byly slunečnice úplně zničeny. Stopa byl patrná na jižním okraji větrolamu, zatímco na severní straně byl porost obilí, kde pouze v jednom místě bylo polehlé a hlínou znečištěné obilí, možná též působením tornáda.
Nejlepší snímky vznikly obětavostí terénního průzkumníka J. Nekvapila, který vylezl na strom a kývaje se ve větvích, vyfotografoval celou stopu tornáda:

Stopa měla tvar bumerangu, od větrolamu směrem k jihu a posléze k východu. Stopa v porostu slunečnice měla délku asi 200 m, místo poškození obilí bylo od větrolamu vzdáleno asi 150 m. Šířka pásu byla 10-20 m.
Podle radarových snímků a zpřesněných časových údajů přecházela dané místo od severu bouřková buňka, která byla v době výskytu tornáda jižně od dané lokality.

Podrobnosti najdete na výše uvedeném webu.
                                               Vybral Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat