pátek 8. listopadu 2013

Světlana 71: Jak důvěryhodní jsou informátoři StB?

Problémy Andreje Babiše s negativním lustračním osvědčením oživily zájem veřejnosti o záležitosti týkající se StB. I v případech zinscenovaných politických procesů v letech 1949 - 1954 hrála StB a její spolupracovníci rozhodující roli. Taky v příběhu Antonína Daňka a jeho souputníků z organizace Světlana.
Mám před sebou Zprávu útvaru 518/1 A ze dne 25.7.1949 - Předmět: Daněk Antonín z Božic. Zpráva je zpracovaná na předepsaném tiskopisu a má 5 částí: 1. Text, 2. Prameny, 3. Dokumentární přílohy, 4. Hodnocení a 5. Opatření.
Text uvedu za chvíli, nejdříve se zastavím u pramenů. Je zde uvedeno: Zpráva byla získána org. XXI-H prostřednictvím jeho D-18. Znamená to, že příslušník StB získal uvedené informace od svého spolupracovníka - agenta StB. Nedozvíme se zde, jak byl spolupracovník získán, pod jakým nátlakem spolupráci podepsal, ani to, jestli svému řídícímu důstojníkovi navykládal všechno, co je zde uvedeno. Sloužilo to však jako podklad pro další vyšetřování, další policejní zákroky, další zatýkání, věznění a soudy.
Vlastní text (1) není příliš obsáhlý. Píše se v něm toto: Asi 2 dny po útěku Antonína Daňka z Božic, okr. Mikulov, který uprchl před zatčením, sešla se D-18 s Rudolfem Mikulkou, nar. 20.11.1924 v Kunovicích, okr. Uh. Hradiště, bydlícím v Tasovicích čp. 355, okr. Znojmo. Tento vyzval přímo rozkazovacím způsobem IN, aby s ním šla ihned do Božic k Daňkům, že důvod zví až na místě.
Po příchodu do Daňkova hostince v Božicích řekl Mikulka Daňkově manželce, že její manžel je hledán a že má býti zatčen a že je proto nutné, aby se ztratil. Přitom se vyjádřil, že řečenou okolnost zvěděl od číšníka z vinárny U Vola ve Znojmě a že číšník se jmenuje křestním jménem Karel.
Dne 21.6.1949 vyjádřil se Mikulka, že si potřebuje opatřiti pistoli ráže 9 mm, že tuto potřebuje velmi nutně, neboť prý mu hoří půda pod nohama.
Mikulka je ve styku s jistým Bystřickým, údajně partyzánem, bývalým dobrým přítelem Antonína Daňka. Bystřický bydlí v Suchohrdlích, okr. Znojmo, v tzv. Havranově vile.
V době, kdy byl Daněk nezvěstný, tázala se ho IN při náhodném setkání, zda neví, kde Daněk je a nanesla, že by potřebovala s ním navázati spojení pro případ, kdyby musela přes hranice. Na to jí bylo Bystřickým odpovězeno neurčitě, přičemž se jmenovaný významně pousmál a po chvilce řekl, že spojení navázati je možné, až se Tonda (myšlen Daněk) vrátí zase zpět.

Z uvedeného vyplývá, že spolupracovníkem StB byla žena, asi mladá (Daněk a spol. byli taky většinou mladí chlapi do 30 let). Bystřický se s Daňkem doopravdy dobře znal, jak z partyzánského období, tak i z poválečného období. Bystřický se do Havranovy vily (dnes nádherně opravené a určené pro cestovní ruch - tak se vážení přátelé má obec postarat o své památky!) nastěhoval právě po Daňkovi na jaře roku 1947. U Bystřického ve vinném sklípku (předtím Daňkově) se taky ukrývala vysílačka, pro kterou si za Daňkem přijeli počátkem března 1949 jeho kolegové ze Světlany, z Valašska. Mám dojem, že to byl dokonce samotný Rudolf Lenhart, jeden z nejvyšších představitelů celé Světlany. K neúspěšnému pokusu zatknout Daňka došlo 11.3.1949 a důležitou roli v tom, že se to nepovedlo, sehrál křídlovický četník Antonín Švarc a mladý božický zámečník Svatopluk Župka.

V oddílu Hodnocení, které je dílem pracovníka StB, se mj. uvádí:
Pokud jde o Mikulku, dá se předpokládati, že tento věděl o činnosti Daňka i o jeho přechovávání v době, kdy byl nezvěstný a kdy byl hledán bezpečnostními orgány. Okolnost, že upozorňoval v přítomnosti D-18 manželku Daňka na chystané zatčení jejího manžela odůvodňuje okolnost, že měl o Daňkovu osobu a o jeho uchránění před zatčením velký zájem. Je zajímavé, odkud věděl zmíněnou okolnost číšník z vinárny U Vola ve Znojmě. Do doby upozornění Mikulkou měla manželka Daňka za to, že zdejší orgánové, kteří byli v hostinci u Daňků s předstíráním, že jsou od cenové kontroly, že jsou skutečně orgáni této kontroly. Teprve pak společně s Mikulkou usoudili, že se jednalo o bezpečnostní orgány, kteří přišli Daňka zatknouti.
Pokud jde o zmínku Mikulky o pistoli a útěku do zahraničí, odmítl později jmenovaný potřebu pistole. Osoba jmenovaného byla sledována a tento nevzbuzuje nikterak podezření, že by chtěl uskutečniti útěk do zahraničí. Nedá se v tomto případě vyloučiti, že Mikulka si prověřuje tímto způsobem důvěryhodnost D-18, s níž se občas stýká a která je partyzánkou. Proti její osobě bylo svého času vzbuzeno podezření, že pracuje s "kriminálkou" a je proto předpokládáno, že D-18 je tímto způsobem prověřována.
Pokud jde o osobu Mikulky, tento se vydává za partyzána a nějakou dobu podle sdělení D-18 byl v partyzánské jednotce. Jmenovaný je neurvalé, hrubé a násilnické povahy s rysem sprostoty ve vyjadřování i chování, je bezcharakterní a falešný a je schopný každé špatnosti. Obyvatelstvo se o něm vyjadřuje jako o postrachu. Někteří občané ví prý na něj závažné věci, které se však bojí oznámiti pro jeho mstivou povahu.
Sama D-18 mne prosila, aby s jeho osobou bylo případné šetření prováděno opatrně, aby nevyšlo najevo, že dotyčná o něm podala nějaké zprávy, neboť s určitostí by prý se jí pomstil, případně by se pomstil jejím rodičům, kteří vlastní v Tasovicích hospodářství.

Z těchto indicií se zdá, že agentka z Tasovic byla mladá žena, bývalá členka partyzánské skupiny a že díky své "zvídavosti" mohla být svým známým (hlavně sledovaným bývalým partyzánům) svým chováním trochu podezřelá. Bylo by docela zajímavé vědět, jaké byly její další osudy. Každopádně veškeré její informace příslušníci StB okamžitě zařadili do spisů a prověřovali.
 Svědčí o tom i údaje z bodu 5. Opatření. Zde se uvádí:
Předkládáme na vědomí jako další poznatek v předmětné věci: Osoba Bystřického, Palána a Mikulky je rozpracována a sledování uvedených osob je zařízeno prostřednictvím D-18. Zjišťujeme dále osobu číšníka kř. jménem Karel. O dalších zjištěných poznatcích předložíme zprávu.

                                                     Ladislav Nevrkla

Žádné komentáře:

Okomentovat