středa 6. listopadu 2013

Několik poznámek k historii Jiráskova domu

Plán úpravy Jiráskova domu z února
1948, těsně před komunistickým pučem
Základní technické údaje týkající se Jiráskova domu  jsou uvedeny v almanachu "80. výročí založení osady Kolonie Božice". Zamyslíme-li se nad jeho dalším osudem, zjistíme, jak výrazně do jeho osudu zasáhly evropské dějiny.
Začátek- při troše fantazie - je v polovině 1. tisíciletí po Kr., kdy do zdejších krajů přichází z východu Slované. Na přelomu 12. a 13. století však Přemyslovci Václav I. a  Přemysl I. zvou do pohraničí Čech a Moravy německé osadníky - a budoucí problémy jsou na světě.
Po 1. světové válce vzniká Československo. Po několika letech využívá vláda pozemkové reformy a zkonfiskovanou půdu německé šlechty přiděluje českým občanům. Tak vznikla i Kolonie Božice v roce 1927. Po zabydlení novými osadníky vznikla nutnost zřízení nějakého centra, kde by se řešily veřejné záležitosti, provozovala kultura apod. Proto byl postaven Jiráskův dům. Byl zde obchod, hospoda, sál s jevištěm a byt správce. Společenský život se zdárně rozvíjel. Hrálo se divadlo, pořádaly se hody, plesy a také svatby. V roce 1937 byl založen Sokol a sál sloužil jako tělocvična.
Bohužel tato etapa trvala jen 3 roky. Přišel rok 1938, Mnichov a obsazení pohraničí Německem. Spolek Jiráskova domu byl zrušen, zařízení sálu a tělocvičné nářadí bylo zabaveno a odvezeno do Božic, údajně do bývalé české školy, která byla zrušena a měla ji k dispozici Hitlerjugend. Obchod a hospoda byly ponechány v provozu. O celý objekt neměli Němci zájem.
V květnu 1945 skončila 2. světová válka. Obnoven byl Spolek Jiráskova domu i Sokol. V roce 1947 bylo zřízeno kino Marta. Protože z obce byli odsunuti Němci a místo nich přišli čeští občané, byly návštěvy kulturních i zábavných představení vysoké a sál už byl malý. Proto byl vypracován projekt na přístavbu, což je patrno z vystaveného plánu (viz foto).
Bohužel přišel únor 1948 (zase skončily 3 roky bohaté a úspěšné činnosti Jiráskova domu) a veškerou moc ve státě přebírají komunisté. A to bez ohledu na zákony, jak jim poradil Gottwald: "Když vám některý zákon překáží, překročte ho!" Protože kolonisté jsou samostatní zemědělci a nechtějí vstoupit do JZD, je nutno je zlomit. Kromě ekonomického tlaku je jim znesnadňován život ve společenském a soukromém životě. Jsou to kulaci a tím třídní nepřítel. Tím je zasažen i Jiráskův dům.
ONV Mikulov ruší koncesi na hospodu, protože "další provoz není hospodářsky odůvodněn". MNV Božice nabízí budovu Jiráskova domu JZD - kulturní dům může sloužit účelům hospodářským. JZD, producent zemědělských produktů, je jediným nositelem kultury na vesnici. ONV Mikulov rozpouští spolek Jiráskova domu, ježto jeho existence nepomáhá výstavbě socialismu a tak ohrožuje veřejný pořádek a řád. Toto jsou skutečné perly stupidity, arogance a demagogie.
Jedno staré přísloví říká: Žádný strom neroste do nebe. Nebo také: Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně. Přišel rok 1989 a s ním "sametová revoluce". Bohužel až příliš sametová. Hitlerova Německá říše plánovaná na 1 000 let, padla po 12 letech. Společenství budované "na věčné časy" skončilo po 42 letech.
Jiráskův dům opět ožívá. Jeho nejnovější historie je také popsána v almanachu "80. výročí Kolonie". Ovšem svět se změnil a dnes jsou jiné podmínky pro život a roli, kterou měl před 78 lety, už hrát nemůže. Bezpochyby má svůj význam pro osadu a její obyvatelé budou stále o jeho existenci pečovat.

                                                                                        Zdeněk Jandásek

2x vchod, 4x WC, prodejna, kuchyň, pokoj, spolková místnost
za výčepem a hostinskou místností, sál s hledištěm, , přísálí,
jeviště, 2x šatna 


3 komentáře:

 1. Pane Nevrklo, nechcete předělávat dějiny, že ne?! Něco jste vyčetl v traktátu k „80. výročí založení ….“ ALE: Když řeknete „A“, tak musíte říci taky „B“.
  Kolonie nestojí na zkonfiskované půdě německé šlechty a už vůbec není pravda, že vláda ji přidělila českým občanům. Ti si museli všechno zaplatit. A co to je?: „ …. po zabydlení novými osadníky ….?? Tam před českými obyvateli nebydleli žádní Němci. Kolonisté byli původní, ale ne noví. Kolonisté si také výstavbu museli sami zaplatit a někteří i dvakrát, když jim tyto usedlosti za války zabrali Němci a vyhnali tyto původní osadníky a oni se po válce chtěli vrátit, tak platili znovu – někteří.
  Tak prosím nepište: „ …vláda ... zkonfiskovanou půdu německé šlechty přiděluje českým občanům. Tak vznikla i Kolonie Božice.“
  Dále se v tomto traktátu píše, že "... v roce 1933 doléhá i na kolonisty vrchol hospodářské krize. Hospodáři nemohou plnit splátky úvěrů na nemovitý majetek." Z toho je vidět, že kolonisté si museli vzít úvěry na nemovitý majetek (tj. na domy i pole) a museli tento úvěr splácet.

  Jo, jiny to bylo v Božicích a Křídlovicích. Tady možná byl zkonfiskovaný majetek německé šlechty. A když sem přišli noví Češi, tak baráky po Němcích dostali jako příděl skoro zadarmo. Moc tomu nerozumím, ale příděl určitě není koupě.

  Dále píšete, že Jiráskův dům byl postaven. Ale už nepíšete z čích peněz.
  Cituji z traktátu o Kolonii: "Veškerou dopravu materiálu kolonisté prováděli zdarma. Hodonínské cihelny dodaly zdarma 9 000 kusů cihel, cementárny Horní Srní dodávaly levný cement, dřevo bylo získáno s 30 % slevou, státní pozemkový úřad poskytl půjčku 50 000 Kč na 10 let." Takže pro Kolonisty další splácení půjčky.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den,
   Nemáte někdo z přispěvatelů nějaké foto nebo dokument, vztahující se k rodinám Fischerů z Gross Grillowitz (Křídlovic) nebo z Božic (Possitz)? Případně z Lechovic (Lechwitz?). Případně k rodině Růžičků? Nebo nějaké informace od pamětníků? S přáním všeho dobrého jak čtenářům Pro Božice, tak p. Nevrklovi.
   Roman Fischer, vnuk Antona Fischera z Českých Křídlovic, který zemřel r. 1947 v Holzgerlingenu.

   Vymazat
 2. Autorovi děkuji za reakci, jenom musím doplnit to podstatné: Celý text napsal pan Zdeněk Jandásek, nikoliv já. (lan)

  OdpovědětVymazat