úterý 19. listopadu 2013

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 na úřední tabuli

V úterý 19.11.2013 byl na úřední tabuli (před kulturákem a na webu obce) zveřejněn Návrh rozpočtu obce Božice na rok 2014. Pokud mě paměť neklame, stalo se tak poprvé po roce 1989. Byl to jeden z věcných záměrů, který jsme předkládali dřívějším radám obce, ale nikdy nebyl vyslyšen.
Připomínky k návrhu tohoto rozpočtu může uplatnit každý občan buď písemně nebo ústně na zasedání zastupitelstva 6.12.2013. Podrobný rozpis rozpočtu je každému k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
Navržené příjmy počítají s částkou 22,2 mil. Kč, výdaje s částkou ve výši 23 mil. Kč.
Většinu příjmů tvoří daňové příjmy (cca 18 mil.), zbývající pak příjmy nedaňové, třeba za pronájem obecních pozemků, nebytových prostor nebo sběr a odvoz ostatního odpadu od EKO-KOM.
Ve výdajích se počítá se 4,8 mil. Kč za splácení nákladů na kanalizaci, se 3,7 mil. Kč na silnice (materiál, opravy, zimní údržba, nový povrch dostane "Gottwaldova - Prelátova ulice") a  s cca 0,6 mil. Kč na chodníky. Je v tom počítáno i s vybudováním před volbami 2010 slibovaného chodníku podél hlavní silnice, a to od silnice k masně až k Dosoudilovu sklepu. Poměrně vysoké částky jsou plánovány i na Separaci a svoz bioodpadů (2,1 mil. Kč na splácení nového zařízení), na činnost místní správy (cca 2,9 mil. Kč), na Komunální služby a územní rozvoj (1,3 mil. Kč), na Sběr a svoz komunálních odpadů (0,9 mil. Kč) a na činnost zastupitelstva obce 0,9 mil. Kč

Žádné komentáře:

Okomentovat