pátek 6. prosince 2013

Letošní beseda se seniory (akt. foto)

Tradiční předvánoční setkání představitelů obce s božickými seniory se konalo 4.12.2013 od 14 hodin v sále našeho kulturního domu.
Ve středu 4. prosince uspořádala obec Božice tradiční besedu se seniory. Besedu zahájil starosta obce Karel Hala. Po oficiálním začátku
vystoupily se svým programem mažoretky pod vedením Miriam Kočí. Dále následovaly informace o činnosti humanitární organizace ADRA, které prezentovala pí Severinová, a Bc. Rocková informovala o činnosti a službách, které poskytuje Centrum sociálních služeb Znojmo. S pásmem písní a koled vystoupil pěvecký sbor pod vedením p. Svobody. Posledním účinkujícím byl p. Hlaďo, který přítomným zahrál k tanci.
Klienti božického Domova důchodců připravili výstavku svých prací - především vánočních dekorací.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto příjemného večera: kuchařkám z obecní kuchyně, pracovnicím aktivizačního oddělení Domova důchodců, pí A. Kučerové a pí L. Benkovičové a všem účinkujícím !

Jiří Čada
místostarosta Obce Božice
Žádné komentáře:

Okomentovat