středa 13. května 2015

Ještě k protifašistickému odboji v Božicích. Návrh na čestné občanství Karlu Papouškovi

Karel Papoušek
miloval nade vše
divadlo ...
Před 20 lety jsem v Božických novinách publikoval příspěvek, který uvádí jména několika božických a křídlovických občanů, kteří se před svým příchodem do naší obce po roce 1945 zapojili v různých formách a podobách do protifašistického odboje v letech 1939 - 1945.
Mezi tehdejšími občany jsou uvedena následující jména:
Jakub Čech bydlel v Božicích. Byl dvakrát vězněn za sabotážní činnost, poprvé v r. 1941 a poté od r. 1942 do 14.4.1945, kdy byl americkou armádou osvobozen koncentrační tábor Halberstadt-Zwiebwrge, kde byl vězněn.
Jakub Vrbka bydlel v Božicích (dnes myslivecká klubovna) a byl zatčen v souvislosti s atentátem na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Od 8.7.1942 do 19.9.1942 byl vězněn v Terezíně.
František Koníček bydlel v Českých Křídlovicích a od 21.11.1939 do 21.9.1942 byl vězněn pro velezradu. Více ke jmenovanému zatím nemám, ani nevím, jak dlouho v Křídlovicích bydlel. Zkusíme pamětníky.
Karel Macháč z Božic byl v roce 1940 a pak 1941 zatčen německou pohraniční policií a vězněn v Uherském Hradišti za převádění osob přes hranici z protektorátu Čechy a Morava na Slovensko.
Vincenc Klapil žijící v Božicích byl uvězněn v roce 1945 jako uprchlík z práce na výrobě tajné německé zbraně V-1 (Fau Eins) v Brně na Cejlu.
Karel Papoušek, učitel v Českých Křídlovicích a Božicích byl zapojen do činnosti nejvýznamnější odbojové organizace Obrany národa na Moravskobudějovicku. Byl zatčen v r. 1941 a až do konce války vězněn. Členem této organizace na Moravskobudějovicku byl i můj děda, který byl zatčen a vězněn ve stejné době. Byla to tenkrát velká razie gestapa, kterému se dostaly do rukou dokumenty Obrany národa. Ta byla organizována vojensky, v jejím čele stáli bývalí důstojnící čs. armády.
V roce 1947 se do Božic přistěhoval Antonín Daněk, člen 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky na Valašsku (vedené legendárním svérázným a tvrdým Rusem-Baškircem Dajanem B. Murzinem). O Antonínu Daňkovi jsem již na tomto blogu dostatečně informoval. Byl to jediný božický občan, který proti okupantům a nepřátelům bojoval se zbraní v ruce.

Pokud zjistím nějaké další podrobnosti, bude o nich informovat. Každopádně je to další důvod k tomu, abychom v Božicích každou příští pietní vzpomínku na odboj a konec druhé světové války pojali výrazně jinak, než jak se tomu děje v současné době. 

Určitě budu navrhovat, aby měl pamětní desku nejen Antonín Daněk, ale i významný božický občan Karel Papoušek a také Jakub Čech, o němž sice nevím skoro vůbec nic, ale považuji za svou povinnost toho o něm zjistit co nejvíc
V případě Karla Papouška jsem přesvědčen, že by měl být navíc jmenován i čestným občanem obce Božice. Tento návrh pošlu k projednání radě obce Božice. Po roce 1945 jmenovaly Božice čestným občanem pouze jediného člověka: Klementa Gottwalda. Asi proto, že to byl nevlastní bratr božického občana Čeňka Školaře! Jinak si to neumím vysvětlit.

Věřím, že jsme již dostatečně dospělá obec, která si svých slavných rodáků a občanů váží a nemá nasazené jenom černobílé brýle. Jestli si někdo zaslouží uznání, má je mít i kdyby mně byl tisíckrát nesympatický a měl bych k němu tisíc a jednu výhradu. Politika by se pak do takového uznání neměla už vůbec tahat. To považuji přímo za odpudivé!!!

             Ladislav Nevrkla

22-ti letý Tonda Daněk bojoval za naši svobodu
se zbraní v ruce. V ruce má legendární ruský
samopal Špagin ... Ve svém božickém hostinci
prý občas vytáhl pistoli, to aby všichni věděli,
že se nikdy nevzdá ...
1 komentář:

  1. Podporuji návrh, aby by jmenován čestným občanem obce Božice pan Karel Papoušek. Byl to i vynikající učitel po všech stránkách, kterého jsem zažil co by žák základní školy. JB

    OdpovědětVymazat