pátek 22. května 2015

Velkolepé přátelské setkání u příležitosti 80. výročí Jiráskova domu osvěty (+další foto)

Již od 8. května 2015 probíhaly přípravy, všude hrozný zmatek, již to v některých chvílích vypadalo, že se nic konat nebude a naopak zase byly chvíle, kdy vše běželo jak po másle. A ten očekávaný okamžik nastal dne 16. května 2015 v 14:00 hodin. Před božickou osadou Kolonie u Dvora se sešla široká veřejnost, Kolonisté, pozvaní hosté a starosta obce Božice.
Slavnostního slova na uvítanou se ujala předsedkyně výboru Spolku Jiráskova domu osvěty paní Jana Pavlíková a po té předala slovo panu starostovi Karlu Halovi, který všechny též přivítal a slavnostně zahájil provoz zrekonstruovaného veřejného osvětlení a vysázení nové ovocné aleje přestřižením pásky. Na rekonstrukci veřejného osvětlení se celou částkou podílela obec Božice a jsme moc rádi, že obec využila moderní techniky a zvolila technicky nejdokonalejší druh osvětlení a to LED technologii. Na výsadbě ovocné aleje se podíleli Kolonisté a nezisková organizace Větvení, o. s.
Po přesunu všech zúčastněných k Jiráskovu domu se odhalila nová pamětní deska na Jiráskově domě a připomněla se historie a účel výstavby Jiráskova domu osvěty. V této souvislosti se též připomnělo výročí konce 2. světové války a okupace Československa. Největší podíl na zhotovení nové mramorové desky měla rodina Šebelova. K slavnostnímu zakončení úvodní části přátelského posezení nám čas zpříjemnily absolventky místní umělecké školy pod vedením Hany Mackové. Doprovodný program této akce byl věnován mladým a starším umělcům z řad Kolonistů. Mládí se prezentovalo prostřednictvím fotografií. Stáří se prezentovalo prostřednictvím olejomalby. Doplňkem vernisáže byly i fotografie z akcí pořádaných na Kolonii. Celá vernisáž byla nazvána „Za humny je možná …“ a její kurátorku Vladimíru Konupčikovou můžeme považovat za profesionálku v tomto oboru. Umělecká múza, která se přehnala nad Kolonkou v podobě obrazové, se musela doplnit i múzou hudební. Ke každé oslavě patří dort a tak všichni Kolonisté a hosté dostali k zakousnutí kousek dortu z jejich společnou fotografií. Nejen tento dort osladil život na Kolonii, ale i další „šlehačkou“ na programu bylo vystoupení mažoretek pod vedením Mgr. Miriam Kočí a „třešničkou na dortu“ byla paní Mária Sadimová, která zpříjemnila večer písničkami a hrou na harmoniku.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem lidem, kteří mi s organizací této akce pomohli a přispívali svými názory. Velký dík patří všem hospodyňkám za přípravu vynikajícího občerstvení.

Autor: Jiřina Čurdová
Doplněné fotografie z akce od jiného fotografa:Žádné komentáře:

Okomentovat