čtvrtek 23. června 2016

Obec se vrhne na komunikace na sídlišti za DPS. Čas má do prázdnin 2018

Příklad některých dotčených cest
Už nějaký den si na úřední desce Obce Božice můžete přečíst stavební povolení na opravu stávající pěší komunikace v šířce 1,50 - 2,25 m a v délce cca 991 m. Stavba bude zahájena po nabytí právní moci a dokončena musí být do 31.7.2018.


Moderní část Božic "Za Dépéeskou" tak dostane kvalitní povrch i tam, kde na něj dosud nedošlo nebo byl zatím jen v pracovním provedení.
Všechny parcely, jichž se to týká, si můžete najít na cuzk.cz. Jeden příklad jsem pro vás vybral. Zachycuje chodník před Holasovým a Bačovým, dále cestičku mezi Holasovým a Míčovým a pokračování cesty podél nových domů (Michalovič, Jakubec atd. směrem za DPS a ještě též odbočku k Juhaňákovým, Papežíkovým a Šubrtovým. A tak tam najdete všech 19 parcel.

        (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat