sobota 22. října 2016

Hledá se nejstarší božický hraničník

Hraničník je vyznačen na poli VII./11
Dneska se vydáme po stopách další z božických historických záhad. Hledáme totiž nejstarší božický hraničník. Záznamu o něm jsem si všiml teprve nedávno a tak vám předkládám moje dosavadní zjištění a jakous takous lokalizaci.


Zmínku a záznam o nejstarším božickém hraničním kameni jsem našel na staré katastrální mapě. Hraničník se nachází (nebo nacházel?) na hranicích katastrů Božic a Čejkovic. Na jedné z map jsem na čejkovickém katastru našel pomístní název přilehlého čejkovického pole U kanálu. Hranici katastrů zde dnes tvoří větrolam. Je to prostor, který leží vlevo mezi dvěma "hrby". Kdysi dávno ve středověku zde ležela malá osada Křížkovice zaniklá již ve 14. století, a ještě na mapách po roce 1945 zde bylo uváděno "pustina Křížkovice".

Na německy psané katastrální mapě má přilehlý božický pozemek název "Neuriss" a vidíme ho pod římskou číslicí VII. a arabskou "11". V popisce k mapě je v závorce uvedeno "Neuriss (mit Grenzstein 1767)". 

Rok 1767 je samozřejmě pro Božice zajímavý, protože z tohoto roku pochází i nejstarší božický kříž zvaný Bílý kříž. Ten byl kompletně restaurován v letech 2011-2012 a je to ten kříž, který stojí u silnice při výjezdu z Božic na Mackovice v sousedství hospodářských budov božických zemědělců.

Hraničník byl umístěn v přímé ose severně od Bílého kříže na hranicích katastrů Božic a Čejkovic. Obávám se však, že vzal za své při výsadbě větrolamů a má ho možná někdo doma. Taky je možné, že si ho nikdo tenkrát nevšímal jako něčeho zajímavého a důležitého a pohodil ho s ostatním likvidovaným materiálem někam do zmoly. No a nejlepší by bylo, kdyby se hraničník nacházel i dnes na svém místě! To by byla doopravdy bomba! Tak zkusme hledat. Až trošku oschne, vycházka do přírody nám určitě neuškodí.

P.S. Hraničník, hraniční kámen, mezník, milník, to všechno jsou názvy téhož s jemnými rozdíly. Prostě kamenný kvádr, který symbolizuje rozhraní.

             (lan)
Žádné komentáře:

Okomentovat