sobota 8. října 2016

Historie: Jak se z arboreta stala drůbežárna

Bývalé Thavonovo
V květnu roku 1950 bylo navždy rozhodnuto o osudu téměř hektarové botanické zahrady s vzácnými a exotickými rostlinami a stromy přivezenými bývalým majitel dvojdomku č. 9-10 prelátem Maxem Mayerem z jeho zahraničních cest na počátku 20. století.


V tzv. arboretu neboli botanické zahradě byly k vidění cizokrajné rostliny, květiny a stromy z celého světa. Před mrazem byla řada z nich chráněna ve skleníku. Na zahradě se též nacházely  tři altánky sloužící k posezení a odpočinku.

Přečtěme si, co se stalo na jaře roku 1950.

Na druhém zasedání nové Rady MNV Božice  byla projednávána žádost JZD Božice o pronájem budov č. 9-10 a přilehlé botanické zahrady.

"JZD ve své žádosti o nájmu č. 9-10 uvádí jako důvod nedostatečné využití budovy i parku, který by JZD potřebovalo pro výběh kuřat, které se tísní v maličkém dvorku.
MNV obdržel prostřednictvím nynějšího nájemce J. Župky telegram, ve kterém majitelka pí Tafonová uvádí, že každé jednání o jejím majetku musí býti vedeno přes konzulát.
Přítomný Jan Župka prohlašuje, že je ochoten se vzdáti nájmu nad č. 9-10, bude-li zproštěn závazků, které jsou ve smlouvě s pí Tafonovou, rakouskou příslušnicí, jemu kladeny.
S. Župka prohlašuje, že jej mrzí, že se něco jednalo za jeho zády, když byl členem JZD a ještě vysvětluje, že nemá dva domy, jak je v žádosti JZD uvedeno, nýbrž dvě zbořeniska.
Členové rady dodávají, že okresem (Mikulov) i poslancem Doubkem je JZD informováno o tom, že MNV (Božice) je kompetentní pronajímati cizí majetek sám.
Dále informují o právech majitelů rakouské příslušnosti, kteří mají právo věděti, co se s jejich majetkem děje.
S.předseda dal návrh doporučení k žádosti JZD (Božice), zaručí-li se hraditi škody způsobené na majetku a další ponechává na projednání JZD s majitelkou (Markétou von Thavon). Doporučuje přehrazení parku na drůbežárnu. Návrh byl jednohlasně schválen.
             
Vybráno ze Zápisu č. 2  ze schůze MNV dne 9.5.1950.

P.S. Po sloučení obcí Božice a České Křídlovice k 1.1.1951 a následnému přečíslování měly budovy č. 9-10 čísla 94 a 95.

          (lan)
       


Letecký snímek dnes

Letecký snímek z roku 1953


1 komentář:

  1. Já si v této budově drůbežárnu nepamatuji, ale pamatuji si, že tam dlouhá léta byla Mateřská školka. Zahrada krásná, pořádaly se tam různé akce pro děti,, prostě byla tam do určité doby, pohoda (me)

    OdpovědětVymazat