středa 27. června 2018

Nový ročník fotbalových soutěží připraven

STK na základě výsledků SR 2017/2018, podaných přihlášek do soutěží a po doplnění jednotlivých skupin podle RS OFS Znojmo pro SR 2017/2018 provedla rozdělení družstev do soutěží a skupin pro SR 2018/2019 a tyto materiály byly schváleny VV OFS Znojmo.
Zařazení družstev v soutěžním ročníku 2018/2019
Vzhledem k tomu, že družstvo Jezeřany-Maršovice nevyužily práva postupu do 1.B. třídy, postupuje družstvo Únanov a vzhledem k nevyužití možnosti startu v okresním přeboru družstvem Hevlín, bylo využito ustanovení § 21 odst. 1, písm. b) RS OFS Znojmo 2017/2018 a okresní přebor byl doplněn družstvem Prosiměřice A. Sloučením oddílů Jevišovice a Mikulovice přešlo právo účasti v OP na Jevišovice, které jej využily a v OP bude startovat družstvo Jevišovice B
Vzhledem ke skutečnosti, že družstvo FK Znojmo C nevyužilo možnost postupu do vyšší, tedy III. třídy bylo využito ustanovení § 21 odst. 1, písm. b) RS OFS Znojmo 2017/2018 a dalším postupujícím je družstvo Hrabětic. Ani za použití tohoto ustanovení se nepodařilo doplnit III. třídy na počet 14 mužstev a proto bylo využito ustanovení § 21 odst. 3 a odst. 4 RS OFS Znojmo a za využití tohoto ustanovení získávají právo účasti ve III. třídě nejvýše postavené sestupující mužstvo a to : Jamolice, kdy Mramotice této možnosti nevyužily. Vzhledem ke skutečnosti, že ani za využití těchto ustanovení se nepodařilo doplnit III. třídy na počet 14 mužstev, bylo bylo využito ustanovení předpisu vyšší právní síly a to konkrétně ustanovení § 19 odst. 5 Soutěžního řádu účinného od 7.3.2018 a III. B třída byla doplněna o družstvo : Břežany. Ani tímto postupem se nepodařilo doplnit III. A třídu na počet 14 mužstev a z tohoto důvodu bude tato skupina o 13-ti družstvech.

Rozdělení do soutěží a skupin :
Okresní přebor: 
Suchohrdly - Jezeřany A - FK Znojmo B - Dobšice B - Starý Petřín - Hostim - Práče A - Litobratřice A - Jaroslavice A - Višňové A - Rakšice A - Hrádek - Prosiměřice A - Jevišovice B Začátek soutěží OP a III. tříd ve dnech 11. a 12.8. 2018, IV.A a IV. B třída ve dnech 18. a 19.8.2018, IV.C třída a soutěže dorostu 25. a 26.8.2018

Žádné komentáře:

Okomentovat