pátek 15. června 2018

Předposlední zastupitelstvo o prodejích i zamítnutých prodejích

Zde oslavíme 100 let republiky...
Seděli jsme v obecní jídelně, podávala se čistá pramenitá božická voda a žaludek nám vypláchly zprávy z rady obce, z obou výboru i projednávané žádosti o koupi obecního majetku.


Přítomno bylo 11 zastupitelů a jednání řídil místostarosta Jiří Čada. Účast občanů byla průměrná (cca 10 lidí?), diskuze téměř nulová a jediný bod se dotkl možných spekulativních prodejů sklepů ve Sklepní uličce u Borotic.
Mezi pronesenými zprávami zaznělo info o opravě hřbitovní zdi,  o řešení kapacity I. MŠ, o schválení složení zásahové jednotky SDH, o zahájení budování vodovodní přípojky k pěti novým RD nad Dučovým, o opravách chodníků od hospody ke kruháku a u bývalé průmyslovky, o budování dvou místních komunikací v Českých Křídlovicích (u Švancarových a u Marie Michalové), o zahájené opravě pomníku u kostela a připravované rekonstrukci ubytovny.
Sběrný dvůr je prakticky připraven, funguje zatím v dočasném provizorním režimu po telefonické domluvě s vedením obce. Před areálem sběrného dvora jsou přistavené kontejnery na tříděný odpad, které lze již využívat, pokud jsou jinde v obci plné.
Schválen byl prodej pěti bytových jednotek v bývalé staré křídlovické škole č. 202. Prodávalo se za 60% odhadní ceny a podle velikosti bytu a společných prostor. Ceny jednotlivých bytů se pohybují od dvou set do tří set tisíc korun.
Prodány byly i různé pozemky včetně jednoho stavebního místa v intravilánu Českých Křídlovic Na Čimperku. Kdysi dávno tam už domy stávaly a "Zlatá ulička" brzy dostane dočista jinou dimenzi! To obdivuji i chválím!!!
Daleko větší zájem zastupitelů i občanů vzbudily žádosti, které nebyly schválené. Jednalo se třeba o trojúhelníček zeleně naproti božickému Domovu, který navazuje na přídomovní zahrádku, kterou by si tím majitelka o trošičku zvětšila. Schválena nebyla ani žádost o koupi pruhu zeleně nad rodinným domem v Křídlovicích při výjezdu úvozem k Tulipánce. Rovněž tak nebyl pro "střet zájmů" tří uživatelů prodán pozemek v nad sklepy v božické části obce nedaleko Obecního sklepa s kládovým lisem. No a nakonec nebyl odsouhlasen ani prodej několika drobných pozemků kolem zánovního vinného sklepa nového majitele ve východní části obce. Všechny žádosti měly nějaké "ale" a proto bylo asi dobře, že prakticky jednohlasně byly jednotlivé žádosti zamítnuty.
Jediný diskuzní příspěvek se týkal možných spekulativních nákupů volných sklepů ve Sklepní uličce u Borotic. Padl návrh, zda by některé z těchto sklepů neměla do svého vlastnictví koupit obec....Toť otázka!

                         (lan)

1 komentář:

  1. Praktický lékař MUDr. Olejník oznamuje, že ve dnech 20. – 22. 6. 2018 nebude ordinovat.

    OdpovědětVymazat