neděle 24. června 2018

Připravujeme Strategii sportu

Všechny obce na jižní Moravě musí do 1. července 2018 vypracovat Strategii sportu. Obsahovat má sportoviště v obci, jejich stav, vlastnické vztahy i plán rozvoje na deset let. Bez této strategie nebudou mít obce a sportovní kluby nárok na krajské a státní dotace.


Jak dalece máme zpracovanou tuto strategii v Božicích, nevím. Předpokládám však, že ji máme nebo se na ní intenzivně pracuje. V této souvislosti je známá výhledová strategie pro novou moderní tělocvičnu, která bude splňovat parametry pro aktuálně oblíbené sporty (florbal, tenis aj.) a která nahradí tu stávající.
Také současné aktivity kolem našich sportovišť nás můžou naplňovat optimismem a vírou v to, že strategie sportu v Božicích bude a tudíž, že se bude moci žádat o dotace.
Povinnost vypracovat tuto strategii s plánem rozvoje na deset let ukládá starostům dva roky stará novela zákona. Jsou však známy příklady, že obec na strategii ani nepracují nebo ji zpracovat nestihnou v termínu. Za nedodržení tohoto bodu zákona pokuty nebudou, obce bez strategie však přijdou o krajské i státní dotace na chod a údržbu sportovišť. A to by byla jistě škoda.

             (lan)
Zdroj: https://znojemsky.denik.cz/z-regionu/na-vypracovani-strategie-sportu-maji-jihomoravske-obce-ctrnact-dni-20180623.html

Zdroj: https://znojemsky.denik.cz/z-regionu/na-vypracovani-strategie-sportu-maji-jihomoravske-obce-ctrnact-dni-20180623.html

Zdroj: https://znojemsky.denik.cz/z-regionu/na-vypracovani-strategie-sportu-maji-jihomoravske-obce-ctrnact-dni-20180623.html

Zdroj: https://znojemsky.denik.cz/z-regionu/na-vypracovani-strategie-sportu-maji-jihomoravske-obce-ctrnact-dni-20180623.html

Žádné komentáře:

Okomentovat