sobota 28. července 2018

Fotogalerie na stránkách obcí i jinde. V praxi se nic nemění

Strašák jménem GDPR si někteří interpretují zcela neadekvátním a nepřiměřeným způsobem. Bohužel jsme se s touto "diskriminací" setkali i v Božicích a tak nezbývá, než se na tuto problematiku podívat "normální optikou", nikoliv tou "černou" a zbytečně přehnaně ustrašenou.


Na stránkách Otevřenost a GDPR se k této problematice uvádí:

FOTOGALERIE NA STRÁNKÁCH OBCÍ I JINDE

Blud:
Na webových stránkách nesmějí být fotogalerie s fotografiemi osob. Přípustné by to bylo jen v případě písemného souhlasu osob z fotografií a to vždy jen na omezenou dobu! Obce musejí zcela odstranit fotogalerie, neboť v nich mají např. snímky ze setkání důchodců, vítání občánků, společenských, kulturních a dalších akcí.
Realita:
Ve vztahu k pořizování a zveřejňování fotografií ze společenských a obdobných akcí se přijetím Obecného nařízení EU (GDPR) pro obce nic nemění. I nadále bude tedy toto zveřejňování kryto občanským zákoníkem (zejména § 85 a § 89), včetně možnosti přiměřeně použít fotografie i bez svolení. Běžné zveřejňování fotografií z i obecních akcí se ani nepovažuje za zpracování osobních údajů a proto nepodléhá ochraně podle Obecného nařízení EU. 
Stanovisko ÚOOÚ[1] uvádí: pokud z příležitostně pořízených fotografií nebo záznamů nejsou při jejich použití vytvářeny evidence o fyzických osobách ani nejsou k zobrazeným či zaznamenaným osobám kromě běžné identifikace jménem a příjmením systematicky přiřazovány další osobní údaje, nedochází k jejich zpracování.” Za evidenci přitom nelze považovat prostou fotogalerii, nýbrž pouze takovou databázi fotografií, která vedle systematicky uspořádaných fotografií obsahuje i další osobní údaje nad rámec jména a příjmení, propojené s konkrétními subjekty za účelem dalšího zpracování.
Závěr:
Výše uvedené fotogalerie mohou být i nadále publikovány stejným způsobem jako doposud. Uváděna mohou být i jména a příjmení osob na fotografiích.
Žádné komentáře:

Okomentovat