pondělí 17. února 2014

Na železnici dály se věci aneb Jak se stavěla trať u Božic

Únorová přednáška dr. Jiřího Kacetla v kině Marta odkryla před návštěvníky řadu neznámých či málo známých údajů ze života železniční trati, která má svou stanici taky v Božicích. Mohli jsme se třeba dozvědět, co bylo hlavním důvodem toho, že trať Znojmo - Brno nemá svůj železniční uzel v Břežanech, ale v Hrušovanech n. Jev.
Celou historii výstavby železniční spojnice Vídeň - Znojmo a Znojmo - Brno si můžete přečíst v letošním Sborníku Státního okresního archivu ve Znojmě (autorem příspěvku je právě dr. J. Kacetl), zde se zastavím pouze u počátků naší trati.
Výstavba trati byla připravována od poloviny 60. let 19. století jako konkurenční projekt k již existující trati Vídeň - Břeclav - Brno. Prováděla ji soukromá společnost s francouzským kapitálem v zádech, která se trošku zavádějícím způsobem jmenovala Společnost státní dráhy. Vrchním stavebním ředitelem byl jmenován Karel von Ruppert se svým synem Karlem, stavbyvedoucím na moravském úseku (Znojmo - Hrušovany - Láva) byl Ing. Ludwig. Původní projekt byl velmi ambiciózní a naplňoval podmínku koncese, aby bylo budováno dvoukolejné těleso. Nakonec však byly dvě koleje položeny pouze v úseku Vídeň - Štadlava. Na řadě úseků trati je však patrné, že se počítalo se dvěma kolejemi.
V původních plánech se taky počítalo s železničním uzlem v Břežanech (tehdejší Fryšavě), neboť samotné Znojmo chtělo co nejkratší a nejrychlejší spojení do Brna. Nakonec však převážily jiné vlivy, které zahrnovaly i podobně kratší spojení Znojma s Vídní. Jiná trať totiž tenkrát neexistovala (např. dnešní Znojmo - Šatov - Retz). Jak moc by původní trať ovlivnila život Božic nelze říct. Lze jen odhadovat, kde by asi stála železniční stanice, kdyby šla trať z Břežan kolem našeho Zámlýní na Hodonice, prostě železniční obchvat Božic by byl z druhé strany!
Realitou je, že 17.12.1866 započaly stavební práce u Božic, u Hodonic a u Dyje (tehdy Milfroně).Trať byla svým způsobem souběžná se starobylou cestou, kterou na mapách najdete jako Hoja Weg. Lesy za Prefou, kolem Hraběcí studánky až ke Kolonii se tenkrát nazývaly Hoja (kolem studánky se jim říkalo Horní Hoja) a dvoru, který tam byl někdy v 17. století postaven, se říkalo Hoja Dvůr.
Práce byly sice načas přerušeny, ale 15.9.1870 vyjela v 7:15 h slavnostní vozová souprava tažená lokomotivou "Bránice" z Brna a tím byl slavnostně otevřen úsek Brno - Krumlov - Znojmo. Účast moravského zemského místodržícího barona Adolfa Pocheho a stovky dalších význačných osobností té doby jsou nepochybně dokladem významného dějinného činu. Když dnes vidíme těžký úpadek železniční dopravy na Znojemsku, tak jenom nevěřícně kroutíme hlavami.

                                              Ladislav Nevrkla
Žádné komentáře:

Okomentovat