středa 19. února 2014

Valentýnská Mše svatá v DD a Národní týden manželství

Klienti Domova důchodců Božice se 14.2.2014 zúčastnili dopolední Mše svaté, která byla věnována vzpomínce na sv. Valentina. Pro velký zájem se mše konala v jídelně domova. Otec Pavel Sobotka připomněl památku sv. Valentina. Jeho svátek se v římském martyrologiu slaví právě 14. února.

Valentin, kněz z Římské říše, je považován za patrona zamilovaných, ale zároveň byl ctěn jako ochránce nemocných, trpících padoucnicí a dnou. Dle legendy získal moc léčit padoucnici a záchvaty dny poté, co obdaroval zmrzlého muže vlastním šatem. Ten mu jej ještě téhož dne vrátil s tím, že je Ježíš, který mu tímto dává moc léčit tyto choroby.
Klientům domova byla podána hostie a pomazání svěceným olejem.

Domov důchodců Božice podporuje konání bohoslužeb, protože klientům přináší zklidnění, duševní a tělesné zotavení. 
                                                           DD Božice


S oslavou sv. Valentina úzce souvisí i Národní týden manželství. Letošní, již osmý ročník, byl zahájen 10.2.2014 Ministerstvem práce a sociálních věcí s cílem podporovat manželské a partnerské vztahy. Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje v dalších 21 zemích světa.
Téma manželství a rodina se často objevuje i ve vzpomínkách našich klientů. Vzpomínají na pěkné chvilky. Nevyhýbají se ani těm, na které by člověk rád zapomněl. Protože život přináší i velmi obtížná období. Ve svých vzpomínkách se vrací do období zamilovanosti a založení rodiny spojené s příchodem dětí. Vzpomínají, jak bylo těžké ekonomicky zajistit rodinu. Začínali bez prostředků. Všeho, co si pořídili za dobu manželství, si vážili a měli se navzájem rádi. S láskou vzpomínají na příchod vnoučat. Na pokojích mají vystavené fotografie svých nejbližších. Ze stolečků ochotně vytahují fotoalba a rádi se podělí o vzpomínky s personálem domova. Rodina jim dává smysl života.
Jak pravdivá jsou slova Franze Kafky (1883-1924), českoněmeckého spisovatele, který dal rodině význam:„Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě, a dokonce bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout.“
Bolestné jsou vzpomínky na ztrátu partnera. Ztráta partnera ve vyšším věku je spojená s pocitem osamění a následnou ztrátou soběstačnosti. Právě v této fázi svého života nastupují do domova. Domov důchodců se snaží předcházet pocitu osamění mimo jiné podporou přirozených vztahů a spoluprací s rodinami klientů.
Nad významem Národního týdne manželství se v tiskové zprávě MPSV zamýšlí i předseda Křesťanské misijní společnosti Lubomír Ondráček, který říká: „Žijeme v době, kdy se lehce utíká před vztahovými problémy a lidé vzdají manželství i z banálních důvodů. Věřím, že Národní týden manželství povzbudí k budování závazných manželských vztahů, které budou fungovat celý život.“
                                           DD Božice

Žádné komentáře:

Okomentovat