úterý 13. května 2014

Kdy povede božickou Kolonií nová cyklostezka aneb nejen Muchovou stezkou

Stojíme uprostřed budoucí
cyklostezky Hoja. Před
námi dvůr Starý Karlov
Sen všech generací obyvatel božické Kolonie se krok po krůčku naplňuje! Romantici, cykloturisté, občané blízkých obcí i náhodní návštěvníci Hrušovanska jásají. Pomaloučku, polehoučku se totiž propojují sjízdnými zpevněnými komunikacemi oblastí, kterou bych se nebál nazývat podle historického pojmenování Hoja.
Známe přece Hoja Dvůr (podle něj název Kolonie u Dvora), známe lesy kolem krásných Karlovských rybníků zvané Horní Hoja, mohly bychom pojmenovat lesy kolem Jevišovky Dolní Hoja (nebo jenom Hoja), máme tam vyčleněnou Pravickou oboru, máme tam oblast kolem Emína zámku, máme taky Starý Karlov (původně Dvůr Karlov) a máme také nové turistické cesty: Muchovu cyklostezku, cyklostezku Po rovince, v červnu 2014 otvíráme novou cyklostezku Mezi poli a vinohrady. Už nám chybí jenom připojit vhodnou cyklostezkou božickou Kolonii. Dokonce si myslím, že by se i název nabízel: "cyklostezka Hoja".
Včera jsem se po těchto cestách projel a byl jsem okouzlen. Dýchlo na mě cosi tajemného, nádherného, kouzelného. To jinde kolem Božic prostě nenajdete!
P.S. Toto může být námět nejen pro nové obecní zastupitelstvo Božic, ale hlavně pro Spolek Jiráskova domu osvěty a taky pro Vlastivědný spolek pro Božice (a okolí). Je nás na to dost, aby se dobrá a potřebná věc podařila.

                    Ladislav Nevrkla
Nad Hoja Dvorem je tato křižovatka zatím neexistující cyklostezky:
doprava pojedeme na Starý Karlov, rovně směrem na Emín.
Cesta je ještě daleká, ale každopádně kratší než přes stávající
oficiální silnice přes Břežany a Pravice nebo Velký Karlov a Šanov
Další křižovatka budoucí cyklostezky Hoja - doprava napojení na
Muhovu cyklostezku,rovně napojení - taky na Muchovu cyklostezku

Přírodní krása na výše uvedené křižovatce

Takže jedeme rovně ...

...a jsme na další křižovatce - Muchova a Hoja

pohled na totéž o pár metrů dál - doprava na Hoja a směr Kolonie
rovně po stávající Muchově cyklostezce na Starý Karlov

Otočím se a jedu k Emínu ...

Stojíme na křižovatce u dvoru Starý Karlov ...

... jedeme z kopce dolů ke Kolonce

... stále jedeme po této cestě od Starého Karlova

... a míříme k Hoja Dvoru a Kolonii

...míjíme tento sklípek

...a jsme kousek od Hoja Dvora!Žádné komentáře:

Okomentovat