středa 19. srpna 2015

Floriánci božických hasičů

U hasičské zbrojnice někdy po roce 1945
Tradice hasičů v obci Božice - jak v části božické, tak v části křídlovické - má historicky několik míst, která k božickým hasičům patří. A má taky symboly, které hasičského ducha obce propojují neviditelnou nití.


Už jsem zde nedávno připomněl, že kořeny dobrovolných hasičů v naší obci sahají až do dob Rakousko-Uherska, konkrétně do roku 1891, že tedy si v roce 2016 budeme připomínat 125 let od založení Sboru dobrovolných hasičů.
Pod ochranou rukou křídlovického faráře Maxe Mayera (pozdějšího preláta) a mlynáře Josefa Schneidera vznikl společný sbor pro obě tehdy samostatné obce. Dočasné uskladnění hasičské výzbroje a techniky našli hasiči v hospodářské části panského domu (sídla jaroslavického velkostatku, dnešního zdravotního střediska), v hospodářské části fary na farském dvoře a hlavně v nové hasičské zbrojnici, která byla postavena v roce 1894, takže vloni tato budova - v současné době již hasiči opuštěná - slavila 120 let své existence. Téměř na hranicích katastrů Božic a Křídlovic.

Stavěla se vedle již vznikající stavby křídlovického kláštera (plány od roku 1890), tzv. navazovala na zeď areálu. V letech  1931 - 1932 byla opravena a rozšířena a taky náležitě označena hasičskou symbolikou. Žehnání prováděl tehdejší duchovní správce Emil Koreisl. Do výklenku byla umístěna soška patrona hasičů sv. Floriána. Ta původní zde vydržela až do cca roku 1960, kdy ji jeden tehdejší božický školák sestřelil prakem. 

Komunisté svaté nemuseli, takže se sv. Florián na své místo vrátil až po roce 1989.
Při žehnání nového areálu pro potřeby božických dobrovolných hasičů v areálu bývalé křídlovické kovárny v roce 2009 žehnal současný duchovní Marek Orko Vácha i novému "balkónu" se sv. Floriánem.

Připojená fotografie je někdy z poválečného období, myslím, že v bývalých Božických novinách jsme se jí už věnovali a snažili se zjistit, kdy a kdo je na snímku. Zkusme si pomoci ještě jednou.
         (lan)
Hasička se sv. Floriánem v roce 2015

Hasička při slavnostním žehnání v roce 20091 komentář: