čtvrtek 15. října 2015

Italská návštěva v Božicích

Nestává se každý den, aby na božickou radnici zavítala návštěva až z Itálie. Stalo se tak dnes odpoledne a tříčlennou italskou delegaci přivítal ve své kanceláři starosta naší obce Karel Hala. Co přivedlo italské hosty do Božic?


Letos koncem května uplynulo 100 let od chvíle, kdy byly tisíce Italů evakuovány z oblasti kolem města Trento do rakouského vnitrozemí. Jednou z obcí, kde našly chudé italské rodiny své dočasné útočiště, byly i Božice. Stalo se tak někdy po 28. květnu 1915, kdy italské rodiny musely opustit své obydlí v důsledku válečných událostí. Itálie, původně spojenec Rakouska-Uherska,vyhlásila 24.5.1915 Rakousku-Uhersku válku a z oblasti kolem Trentina se stala rázem válečná zóna. Aby obyvatelstvo italského původu nepodporovalo Itálii, provedla rakouska vláda určitá opatření. Aktivní sympatizanti Itálie byli diskrétně pozatýkání a až do konce války pobývali v internačním táboře v Katzenau u Linze. Dalších 75 000 obyvatel převážně žen, dětí a starých lidí bylo evakuováno, z toho na Moravu jich bylo odesláno téměř 20 000. O tom, jak byly evakuovány italské rodiny z obcí okolo Trenta, si povíme někdy příště. Je to velmi zajímavé a poučné.

Pro dnešní návštěvu italských hostů ve Znojmě a okolí je podstatné to, že mezi návštěvníky byl autor publikace Na východ od říše (a válkou z Pova na Moravu) pan Aldo Giongo (*1950). Rodina pana Gionga byla mezi evakuovanými uprchlíky, kteří byli deportováni do obce Vrbovec (Urbau) u Znojma. A zde se 9.11.1916 narodil tatínek pana Gionga. Publikace je zpracovaná velmi zajímavě a stojí za přečtení.

Pan Giongo a jeho přátelé z Pova (i oni mají v rodině někoho, kdo zažil válečnou evakuaci na jižní Moravu) se rozhodli uctít nejen památku svých předků, ale chtějí navštívit místa, která jejich předkům poskytla dočasné útočiště. Ano, chápete to správně. Chtějí poznat místa, která byla pro jejich předky dočasným, byť nuceným domovem.
Město Trento oslaví příští rok 20 let od navázání družby s naším okresním městem Znojmem. Vztahy mezi Italy z Trenta a celé oblasti Trentina a námi, dnešními obyvateli Znojma a Znojemska, dostávají tak i hluboce lidský rozměr. Jsem rád, že božická radnice přijala nabídku Městského úřadu ve Znojmě a italské hosty v Božicích přijala. Během krátkého, ale srdečného posezení, to vypadalo jako setkání starých známých. Kde je dobrá vůle, tam jde všechno.
Italští hosté nám věnovali výše zmíněnou publikaci (je psaná v italštině a češtině) a pozvali pana starostu na setkání v příštím roce ve Znojmě. Sami si pak pochvalovali pohostinnosti a přátelského přijetí, kterého se jim v Božicích (a předpokládám i v dalších obcích, kde je přijali) dostalo.

                (lan)

Pan Giongo vpravo (vzadu)

Italští hosté z oblasti Trentina

Italští hosté vlevo a jejich znojemský doprovod vpravo.
Občerstvení připravila božická radnice, vynikající ovoce v
kvalitě bio je ze zahrady našeho pana starosty

Božický starosta Karel Hala měl evidentně
dobrou náladu, zatímco místostarosta Jiří
Čada listuje darovanou publikací ...

Na rozloučenou obdrželi italští hosté upomínkové
předměty z Božic


Žádné komentáře:

Okomentovat