pondělí 22. února 2016

MAS Hrušovansko nabízí zajímavé projekty. I pro Božice

Velmi zajímavé projekty nabízí Místní akční skupina Hrušovansko na rok 2016 i léta následující (do roku 2020). Jedním z nich je "Milion stromů pro Jihomoravský kraj", druhým je výzva týkající se dotace na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova.
Božice budou určitě mít zájem o oba tituly. V tom prvním půjde především o záchranu a obnovu tradičního ovocnářství a vinařství, především výsadbu ovocných vysokokmenných odrůd v podobě alejí a stromořadí podél silnic. Využity zde budou především evropské dotace.
Ve druhém případě se jedná o údržbu a obnovu stávajících památek venkovské krajiny: kapliček, křížových cest, zvoniček, božích muk, smírčích a jiných křížů, exteriérových soch a sousoší, hřbitovů a hřbitovních zdí i kostelů. V Božicích nepřeberné množství cenných památek.
Dále pak se jedná o údržbu a obnovu významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru - obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty. Moc toho v Božicích bohužel nezbylo, ale minimálně stodola vedle prodejny COOP v Božicích se přímo nabízí. Když už nebyla odstraněna při rekonstrukci obchodu, tak by měla být zachráněna právě z tohoto programu. Těch, kteří o to v Božicích usilují, je poměrně dost. Pamatováno je i na údržbu a obnovu historických zemědělských strojů a zařízení a taky se bude podporovat vytvoření nebo obnova míst pasivního odpočinku.

Jednání pracovní skupiny se uskuteční tento čtvrtek 25.2.2016 v době od 9 do 12 hodin v Hrušovanech n.Jev. Jednání bude individuální a přijít se na ně musí s návrhy konkrétních projektů. Je možné si telefonicky domluvit i jiný termín ...

               (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat