pátek 12. února 2016

Zastupitelstvo o kruháku a dotacích

Převzato z http://bozimuka.fotoprazak.cz/
Páteční ranní mrazík (-2,5°C i víc?) mě překvapil víc než průběh čtvrtečního zasedání obecního zastupitelstva. Až příliš hladký průběh dává tušit, že důležitější, složitější a kontroverznější obecní témata jsou teprve před námi.


Víceméně se to důležitější točilo kolem plánované výstavby "okružní křižovatky u školy a chodníku k mostu v Údolí lásky. Poslední jednání se SÚS JmK proběhlo před třemi týdny, viděli jsme i reportáž v regionálním vysílání ČT a starostova odpověď na dotaz, jaká bude spoluúčast obce na tomto projektu, hovořila o výši 6,3 mil.Kč. Navýšila se tak původně proklamovaná částka cca 2 mil. Kč, a to především v souvislosti s budováním kilometr dlouhého chodníku směrem k nádraží včetně nového chodníku před školou, novou autobusovou zastávkou, osvětlením a vjezdy. Někteří zastupitelé by zde rádi viděli i cyklostezku, ale na tu zde asi nebude dostatečný prostor.
Právě chodník či případné jiné budovatelské aktivity by mohly být součástí žádostí o nějaký dotační titul. Těch je v současné době vypsáno velké množství, často se prolínají a je zde určitá naděje, že se v některém z nich podaří uspět. Předseda kontrolního výboru Josef Leisser upozornil i na možnost využití dotací z MAS Hrušovansko, jehož jsou Božice členem. I to je jedna z variant možných nabídek a cest. Životaschopnou se začíná jevit i otázka zřízení nové komise - Komise rozvoje obce. Pravil pan starosta, že obec zvažuje její ustanovení a že už  přemýšlí o členech takové komise.
Na dotaz, kdy se počítá se zahájením výstavby "okružní křižovatky", odpověděl starosta Karel Hala zatím bez udání konkrétního data. Obec spíš vážně přemýšlí, jak v průběhu stavby minimalizovat problémy s objízdnými trasami a průjezdem obcí. Na stole je několik možností, ne všechny - zvláště při předpokládaném uzavření mostu v Údolí lásky na nějakou dobu - budou pro řidiče příjemné.

Žádost o dotaci byla podána na MMR v souvislosti s rekonstrukcí polní výklenkové kapličky na poli v oblasti Tulipánky, pro kterou se v posledních letech vžil název "Klíčova kaplička", jelikož se rodina Klíčova zasloužila o její údržbu a praktickou záchranu. Předpokládá se, že oprava proběhne stejným způsobem jako oprava kapličky v Zámlýní (rozebrat, očistit stavební materiál a z něho postavit repliku). Myslím, že tak je to nejschůdnější a nejsmysluplnější.
Dále se žádá o dotaci na rekonstrukci dopravního značení v obci. Bude zpracovaná celková pasportizace, provedena výměna značek, odstranění neplatných značek a instalování nových. Například kolem nově opravené komunikace pod masnou.
Taky se bude žádat o dotaci na vybudování kvalitního sběrného dvora v bývalé křídlovické kovárně. Jedná se především o položení pevné plochy sběrného dvora. Využit zde bude též materiál z tribuny na hřišti, jejíž demolice v těchto dnech začala.
O kácení obecních porostů u sklepní uličky k Boroticím jsem psal nedávno, dnes jenom doplním, že na určených plochách bude podle zpracované studie provedena výsadba listnatých dřevin a že to nezůstane pouze na přírodě, která jinak tyto plochy spolehlivě zaplní během krátké doby agresivními dřevinami.
Počítá se s vybudováním nové trafostanice pro sklepní uličku u Borotic a místní část Na posádce. V návaznosti na to bude možno zřídit i rozvody do jednotlivých sklepů. Zvažují se i možnosti odkanalizování sídliště Na posádce a taky Zámlýní, někteří dávají ke zvážení i odkanalizování sklepní uličky u Borotic. Na pořadu dne to však momentálně není.
Obec získala bezúplatně pozemky pod masnou směrem ke Grabovskému a dostala nabídku na bezúplatný převod pozemků na stráni naproti Březinovému. Všude tady stávaly kdysi malé rodinné domečky ... Co kdyby zde jednou zase něco vyrostlo? A obec zvýšila pod nového roku nájem z pronajímaných obecních pozemků na 3 500 Kč/ha-.

Jednání o vodovodu bude pokračovat v březnu!!!

                                                                                   (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat