sobota 25. listopadu 2017

Předmět: Daněk Antonín z Božic (3)

V neděli dne 7.8.1949 mezi 0:40 a 0:45 h vypukl požár ve stodole rolníka a předsedy MNV Jana Chalabaly v obci Tasovice, který zničil stodolu a v ní se nacházející stroje a píci, vše v ceně asi 250 000 Kčs.


V neděli dopoledne byl viděn v hostinci v Tasovicích Antonín Pintera z Hodonic, který byl dobře naložen a stále se usmíval. Kolem poledne téhož dne byl v tomtéž hostinci Rudolf Mikulka z Tasovic. S tímto se tam D-18, která přišla pro pivo. Mikulka, když ji zpozoroval, přitočil se k ní, mírně ji strčil loktem a dotázal se jí: "Tak co, jsi s tím spokojená?" Na dotaz, co tím míní, odvětil Mikulka: "No to v noci!", na což se D-18 neurčitě usmála. D-18 projevila později org.XXX-H názor, že Mikulka nemohl mínit svými výroky nic jiného než noční požár uvedené stodoly.
Na požářišti bylo mezi obyvatelstvem slyšet domněnky, že požár byl založen partyzány, kteří se chtěli pomstít pokrokovému hospodáři a zastrašit ostatní rolníky v plnění jejich povinností. Podle zjištění odborníka vznikl požár krátkým spojením. Velitel SDH ve Znojmě Goliáš však zastává názor, že požár byl založen. Tentýž názor zastává i veřejnost.
V daném případě se dá usuzovati, že skutečně v daném případě se může jednati o založení požáru Mikulkou a spol., nedá se však vyloučiti ani ta okolnost, že Mikulka jako osoba zahrocená proti Chalabalovi měl pouze radost z jeho neštěstí. Zdůrazňujeme však okolnost, že v případě Mikulky se jedná o osobu schopnou každé špatnosti a přikláníme se k názoru D-18, že Mikulka mohl uvedený požár založiti, a to ve společnosti nebo za spolupráce s Pinterou. Dá se usuzovati, že se může jednati o počáteční teroristickou činnost Mikulky a spol. a prosíme, aby Rudolfu Mikulkovi byla věnována v Brně pozornost a aby podle okolností byl na něj nasazen spolupracovník.
Dne 13.8.1949 asi ve 22 h setkala se D-18 s Rudolfem Mikulkou v Tasovicích a dotázala se ho, proč ji předem o požáru nic neřekli, že není též "od toho". Mikulka na to odvětil, že jsou soběstační a že ji k tomu nepotřebovali. Dále řekl, že všem ještě ukáže a že jim schází ten třetí (míněn Kučerňák), který je se zlámanou nohou ve Znojmě v nemocnici. Z Mikulkových vyjádření lze usuzovati, že Mikulka, Pintera a Kučerňák jsou hlavními činiteli v předpokládané ilegální protistátní činnosti.

       (lan)Žádné komentáře:

Okomentovat