neděle 2. září 2018

Letí, letí ...

Možná tam někde v dáli stál onen dům
Stalo se snad před šedesáti lety, v roce 1958, v Božicích. pamětníci vědí, v jakém stavu vypadala po válce řada usedlostí a taky není žádným tajemstvím, že ty, které byly v  závěru války poškozeny při leteckých náletech na božické nádraží i další kotovicové chalupy a chaloupky, musely být zbourány, protože byly neobyvatelné.


Už v roce 1948 mohly občané Božic a Českých Křídlovic požádat o finanční podporu k provedení rekonstrukce zemědělských usedlostí novoosídlenců oblasti jižní Moravy v rámci Akce NPF. Úřadovna ve Znojmě přijala z našich - tehdy samostatných obcí - téměř dvacítku žádostí.
Jak se je později podařilo naplnit, nevím. Některé z nich stojí dodnes, jiné již byly zbourány a nahrazeny novostavbami. Hlavní překážkou se mohla stát skutečnost, že jsme ani ne za rok - v únoru 1949 - po cíleném administrativním zásahu "spadli" na 11 let do uměle vytvořeného pohraničního okresu Mikulov a  závazky vyplývající z původních jednání na okrese Znojmo mohly vzít za své.

Prostě toto nevím, jenom se ke mně už kdysi dávno dostala "školní" příhoda, která dobře ilustruje, jak na tom některá stavení byla. Probíhala jedna z běžných vyučovacích hodin božické osmiletky (tehdy zvané Osmiletá střední škola). Třídu známých božických a křídlovických žáků se snažil vzdělávat nový pan učitel Bedřich Naller. Řada žáků však místo jistě zajímavého výkladu vyučujícího raději sledovala, co se děje za okny školy (taky se tomu říká , že lelkovala). Dlužno podotknout, že se v té době učilo v budově dnešní I.MŠ. Proti oknům stála tehdy řada domků. Taky tam, kde dneska stojí tři bytovky. V jednom z nich parkoval ve "forhauzu" pan učitel Naller svoje autíčko. "Letí! Letí!" vykřikl najednou jeden z těch všímavých všetečných žáčků. Neletěl ani čmelák, ani jiný létající dopravní prostředek, ale k zemi se poroučela část zmíněného domu naproti škoole. V prachu dýmu se nejvíc ulevilo panu učiteli Nallerovi. "Zrovna včera jsem odtud svoje auto odvezl,"pravil šťastný pedagog.

                 (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat