čtvrtek 13. září 2018

Poslední zastupitelstvo

Tato křídlovická ulice je dneska už ho-
tová...
Ve čtvrtek třináctého se sešlo poslední božické zastupitelstvo právě končícího volebního období 2014 - 2018. Atmosféra měla být slavnostní, nálada růžová. Zastupitelů se sešlo 11 (z 15), přítomných občanů bylo do prstů na obou rukách. Nejzásadnější bod programu: schválení nového územního plánu obce Božice - se podařilo. Kdo chce v Božicích stavět, tak může začít.


Úvodem starosta zrekapituloval poslední obecní výdaje. Mezi nimi byl nový povrch workoutového hřiště, vybavení pro vinaře, dresy pro mažoretky, nová kopírka na obec, zpevněná plocha u hasičů a ve sběrném dvoře, nová traktorová sekačka. Byla provedena oprava pomníku u kostela (zbývá už jen nátěr), rekonstrukce ubytovny (byly sníženy stropy), vybudovány byly dvě nové komunikace v délce 160 m v Českých Křídlovicích, opravuje se zeď u hřbitova a střecha na jedné budově na posádce. Nová plechová krytina by měla v dohledné době přijít i na další dvě budovy tamtéž...
Vzhledem k tomu, že na programu dnešního zastupitelstva bylo schvalování územního plánu, nebyly tentokrát schvalovány prodeje pozemků, ale zastupitelstvo se pouze vyjadřovalo k záměrům prodeje. Dva neschválilo, tři ano. Prodávat se bude až novým zastupitelstvem. Schválena byla odměna členovi dozorčí rady BDS.
Územní plán, který prošel veřejnou diskuzí, námitkami a připomínkami, byl schvalován v šesti bodech - a až na jeden (připomínky), který prošel těsně osmi hlasy - byl schválen bez větších problémů. No nic, počítat se zastupitelé znova nemuseli...
V diskuzi se starosta obce vyjádřil k právě schválenému územnímu plánu a zdůraznil některé jeho důležité momenty. Tímto novým plánem se ruší ten stávající (3x novelizovaný) z roku 2001, stavět se od této chvíle může v Zámlýní a schválená jsou nová stavební místa uvnitř obce. Na repliku bývalého starosty Ing. Čurdy "o vyváženosti" hodnoty obecního majetku (má dáti - dal) reagoval současný starosta Karel Hala řadou příkladů, kdy se obecní majetek zhodnocuje a navyšuje. Připravuje se modernizace I. MŠ, před spuštěním realizace je nové schodiště do ZŠ, vodovod se bude budovat tam, kde doposud nebyl (kolem Hrbkových až k Josefu Sedlákovi?), zvažuje se odkanalizování Zámlýní, kde jsou dvě varianty řešení: buď malá čistička přímo v Zámlýní, nebo spíš přečerpávačka a napojení na stávající ČOV za mostem přes Jevišovku u myslivecké klubovny. Zvažuje se i odkanalizování Posádky a i zde je více možností, když asi nejjednodušší by to bylo svézt do Borotic. Jinak by musel přijít na řadu výtlak ...

Na závěr zasedání poděkoval starosta obce všem zastupitelům a popřál jim úspěch ve volbách, které nás čekají za tři týdny.

                      (lan)

Žádné komentáře:

Okomentovat